08 / Листопад, 2018
7 листопада 2018 року набув чинності Закон України «Про електронні довірчі послуги» (далі Закон) від 05.10.2017 року (посилання). Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації. Головна мета - врегулювати відносини у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.
Цей Закон регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної ідентифікації.
Також цього дня набрала чинності Постанова КМУ «Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності» від 19.09.2018 року №749 (посилання), яка  визначає вимоги щодо використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг в державних установах (в розумінні даної постанови це не лише органи державної влади, а й органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності) із використанням працівниками державних установ засобів кваліфікованого електронного підпису. Використання електронної позначки часу під час накладання кваліфікованого електронного підпису чи печатки є обов'язковим.
Кваліфіковані електронні довірчі послуги - послуги, які надаються для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги. Надавачем такої послуги є кваліфікований надавач, тобто юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам цього Закону та відомості про яку внесені до Довірчого списку.
 
Види кваліфікованих електронних довірчих послуг:
  • створення, проведення перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
  • формування, проведення перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
  • формування, проведення перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту;
  • формування, проведення перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;
  • здійснення реєстрованої електронної доставки;
  • зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.
Закупівля кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.
Окрім цього 7 листопада 2018 року Уряд прийняв Постанову «Про затвердження Вимог у сфері електронних довірчих послуг та Порядку перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг». Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пунктів 68—72 переліку стандартів, що застосовуються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, який додається до затверджених цією постановою вимог у сфері електронних довірчих послуг. Зазначені пункти набирають чинності з 1 січня 2019 року.
Ця постанова визначає організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови, яких повинні дотримуватись кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, їх відокремлені пункти реєстрації та центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг їх користувачам. Також затверджено перелік стандартів, що застосовуються кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг. Окрім цього визначається механізм проведення контролюючим органом заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, у тому числі обов’язкових умов, яких повинні дотримуватись з центральний засвідчувальний орган, засвідчувальний центр, кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, їх відокремлені пункти реєстрації під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг. Тобто створюються умови для убезпечення користувачів електронних довірчих послуг від різного роду шахрайських дій чи інших злочинних посягань.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)