10 / Серпень, 2018

Міністерство освіти і науки України підготувало лист № 1/11-7185 від 09 липня 2018 року «Про проведення районних та обласних серпневих конференцій педагогічних працівників у 2018 році».

Так, пропонується під час серпневих конференцій керівникам органів місцевого самоврядування та органів управління освітою, керівникам закладів освіти та педагогічним працівникам проаналізувати підсумки розвитку освіти у 2017/2018 навчальному році та окреслити пріоритетні напрямки розвитку освіти міст, ОТГ, районів (областей) на 2018/2019 навчальний рік, а саме:

 • обговорити питання щодо забезпечення реалізації місцевих програм розвитку галузі освіти;
 • збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;
 • забезпечення функціонування мережі закладів загальної середньої освіти; інформатизації та компʼютеризації освітнього процесу, забезпечення підключення до мережі Інтернет закладів загальної середньої освіти;
 • модернізацію системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
 • підготовку вчителів та вихователів до роботи в умовах інклюзивної освіти;
 • впровадження моніторингових досліджень, експертизи якості освіти, як основи підвищення ефективності освітнього процесу;
 • посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді тощо.

Окрім того, Міністерство просить забезпечити залучення максимально можливої кількості закладів освіти, вчителів та вихователів до проведення міських, районних та обласних серпневих конференцій педагогічних працівників у 2018 році.

Асоціація міст України, у свою чергу, також рекомендує проаналізувати стан фінансування галузі освіти, зокрема виплат заробітних плат педагогічним працівникам за кошти освітньої субвенції та підвищення з 01.09.2018 року заробітних плат педагогічних працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, що буде здійснюватись із місцевих бюджетів. Пропонуємо на виконання частини третьої статті 30 Закону України "Про освіту" показати, яким чином фінансується Нова українська школа: які закупівлі здійснено за кошти державного бюджету, місцевого та інших джерел, щоб забезпечити готовність навчальних закладів до нового навчального року. Крім того, на думку експертів АМУ, варто здійснити аналіз стану забезпечення підручниками та засобами навчання здобувачів освіти, зокрема з особливими освітніми потребами.

Оскільки з 1 вересня 2018 року стартує Нова українська школа у закладах загальної середньої освіти, зокрема початковій школі, пропонуємо звернути увагу на аналіз оснащення закладів освіти, безпеки освітнього середовища закладів та їх територій

Зважаючи на події, що мають місце в житті окремих населених пунктів, рекомендуємо порушити питання розробки та впровадження місцевих антибулінгових програм.

Корисні посилання МОН щодо теми антибулінгу

За традицією під час серпневих конференцій відбудеться обговорення методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання окремих предметів під час секційних засідань педагогічних працівників (лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-415 від 03.07.2018 року «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»). Пропонуємо також обговорити зміни у законодавстві освіти, зокрема проаналізувати нормативно-правові акти, що додаються, з урахуванням фахових потреб освітян та специфіки закладів освіти.

Аналіз за 2018 рік основних нормативно-правових документів галузі освіти України,

актуальних для органів місцевого самоврядування

 • постанова Кабінету Міністрів України № 22 від 11.01.2018 року «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників». Цим нормативно-правовим актом підвищено з 1 січня 2018 року посадовий оклад на 10% педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції. Поряд із тим, підвищення оплати праці інших педагогічних працівників (закладів дошкільної та позашкільної освіти) планується з 1 вересня 2018 року.
 • розпорядження Кабінету Міністрів України № 17-р від 17.02.2018 року «Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році», яким визначено перелік категорій педагогічних працівників, які мають пройти підвищення кваліфікації на базі закладів післядипломної педагогічної освіти у 2018 році. Цим документом забезпечується підготовка вчителів, які здійснюватимуть запровадження нового Державного стандарту початкової школи у 2018/2019 навчальному році.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 72 від 14.02.2018 року «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096», якою внесено зміни у додаток до постанови КМУ від 25.08.2004 року № 1096, зокрема приведено термінологію відповідно до чинного законодавства та додатково визначено окремий вид доплати педагогічним працівникам за роботу в інклюзивних класах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної та вищої освіти, встановивши доплату у граничному розмірі 20%. При цьому враховуватимуться виключно лише ті години, які педагог читає в інклюзивних класах. У школах та ПТНЗ для вчителів загальноосвітніх дисциплін така доплата буде встановлена за кошти освітньої субвенції, а в інших закладах дошкільної та позашкільної освіти – за кошти місцевих бюджетів.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 року «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти». Відповідно до Плану заходів на 2017—2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» Державний стандарт початкової освіти буде впроваджуватись у початковій школі з 01 вересня 2018 року. Крім того, Держстандарт містить вимоги до навчальних досягнень та сформованих компетенцій учнів 1-4 класів, базові навчальні плани для початкової школи та пройшов апробацію у 100 пілотних школах.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 95 від 21.02.2018 року «Про внесення змін до переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету». Нормативно-правовим актом до чинного переліку професій загальнодержавного значення додано такі професії, як зварник, машиніст дорожньо-будівельних робіт, монтажник систем утоплення будівель, слюсар з механоскладальних робіт, слюсар-інструментальник, слюсар-ремонтник. Проект акта погоджено з АМУ. Прийняття акта дозволить збільшити державне фінансування на підготовку названих у загальному переліку професій у професійно-технічних навчальних закладах, чим збереже видатки місцевих бюджетів.
 • наказ Міністерства освіти і науки України № 36 від 15.01.2018 року «Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти». Документом визначено зміст підвищення кваліфікації педагогів та вимоги до їх професійної підготовки відповідно до концепції Нової української школи.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 168 від 14.03.2018 року «Деякі питання Державної служби якості освіти України». Цим нормативно-правовим актом, зокрема, затверджено Положення про Державну службу якості освіти України. Ним передбачено повноваження Служби з проведення моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти, інституційного аудиту та вивчення роботи органів місцевого самоврядування з реалізації ними освітньої політики, акредитації громадських фахових обʼєднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти, контролю обліку дітей шкільного віку, організації ЗНО, а також участь у проведенні сертифікації педагогічних працівників.
 • наказ Міністерства освіти і науки України № 283 від 23.03.2018 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи». Цим нормативно-правовим документом визначено вимоги до шкільних меблів та до оснащення освітніх осередків у навчальних кабінетах.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 237 від 04.04.2018 року «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». Нею затверджується порядок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». Йдеться про придбання меблів, дидактичних матеріалів, компʼютерів для початкової школи, підготовку вчителів за принципом співфінансування: частина коштів за рахунок субвенції, а частина за рахунок місцевого бюджету. Так, для міст-обласного значення 70% - субвенція, 30% - місцевий бюджет; для районів та ОТГ 90% - субвенція, 10% - місцевий бюджет; для закладів гірської території 95%  ‒  субвенція, 5% - місцевий бюджет. Оскільки забезпечення матеріально-технічної бази відповідно до бюджетного законодавства знаходиться у компетенції ОМС, то субвенція дозволяє оновити освітнє середовище більшої кількості закладів та/або зберегти ресурси місцевих бюджетів.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 284 від 11.04.2018 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів». Постановою затверджується порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті України на видання, придбання, зберігання та доставку підручників для учнів і педагогів шкіл і професійно-технічних навчальних закладів, а також на організацію та проведення Всеукраїнських та міжнародних конкурсів у сфері освіти. Її прийняття дозволило врегулювати механізм видання, придбання, зберігання та доставки підручників для учнів та вчителів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також забезпечити проведення Всеукраїнських та міжнародних конкурсів у сфері освіти.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 266 від 11.04.2018 року «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів у 2018 році». Постановою затверджено обсяг (100000 тис. грн.) субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію професійно-технічних навчальних закладів та напрями спрямування цих коштів. Прийняття постанови дозволить за кошти держбюджету модернізувати матеріально-технічну базу професійно-технічних навчальних закладів. Зокрема, йдеться про придбання сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування професійно-технічними навчальних закладами, на базі яких будуть створені навчально-практичні центри з підготовки робітників за визначеними професіями: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Токар. Верстатник широкого профілю. Фрезерувальник. Шліфувальник. Свердлувальник», «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Зварник», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Електромонтажних з освітлення та освітлювальних мереж. Електромонтажник силових мереж та електроустаткування».
 • наказ Міністерства освіти і науки України № 291 від 28.03.2018 року «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти». Цим нормативно-правовим документом передбачено механізм призначення на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.
 • наказ Міністерства освіти і науки України № 372 від 16.04.2018 року «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти».
 • постанова Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187». Нормативно-правовим актом пропонується удосконалити механізми ліцензування закладів вищої, професійно-технічної, повної загальної середньої та дошкільної освіти у частинах, що стосуються кадрового та матеріально-технічного забезпечення, а також встановити мінімальні вимоги для впровадження освітньої діяльності у закладах передвищої, післядипломної освіти; у сфері дошкільної освіти для осіб-підприємців, основним видом діяльності яких є освітня діяльність.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 370 від 16.05.2018 року «Про внесення змін до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», якою внесено зміни до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 року № 638. Нормативно-правовим актом затверджено Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» у новій редакції (проект Положення). Так, змінено завдання та визначено мову (державну, у номінаціях з іноземних мов ‒ відповідну іноземну) проведення конкурсу, деталізовано умови проведення трьох турів. Відтепер на 1 турі конкурс не відбудеться, якщо не буде принаймні три учасники у кожній номінації. Однак запроваджується право для вчителів-предметників, з номінацій яких не відбудеться 1 тур, подавати свої документи для участі у наступному 2 (обласному) турі. Окрім того, визначено розмір премій переможців 3 (Всеукраїнського) туру (5 мінімальних заробітних плат) та лауреатів (2 місце ‒ 4 мінімальні заробітні плати, 3 місце ‒ три мінімальні заробітні плати). Відповідно до статті 8 Закону України «Про державний бюджет на 2018 рік» розмір мінімальної заробітної плати становить 3723 гривні. Отже, відповідно переможці 3 туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» з 1 червня 2018 року будуть одержувати близько 18615 грн., лауреати ІІ ступеня ‒ 14892 грн., лауреати ІІІ ступеня ‒ 11169 гривень.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 417 від 30.05.2018 року «Деякі питання реалізації права осіб на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням». Нею пропонується реалізувати права осіб з сільської місцевості на першочергове зарахування до вищих мед- та пед- навчальних закладів за державним замовленням та визначити механізм укладання угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу з вступниками до вищих мед- і пед- навчальних закладів державної та комунальної форм власності за державним (регіональним) замовленням. Асоціація міст України підтримала прийняття постанови, оскільки це дозволить вирішити проблему заповнення вакансій закладів освіти та охорони здоровʼя у сільській місцевості та спрогнозувати необхідність у підготовці відповідних кадрів.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 421 від 30.05.2018 року, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645 «Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них». Так, приведено до відповідності Закону України «Про освіту» освітні терміни та назви документів, що видаються у закладах професійно-технічної освіти. Також виключено з постанови назви документів про загальну середню освіту, оскільки вони затверджуються наказом МОН.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 491 від 06.06.2018 року «Деякі питання освітнього омбудсмена». Нею в Україні запроваджують посаду освітнього омбудсмена, як це передбачено статтею 73 Закону України «Про освіту». Серед його завдань ‒ гарантувати забезпечення прав осіб на здобуття якісної та доступної освіти, відновлювати порушені права здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, розглядати скарги щодо порушених прав у сфері освіти.
 • постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 року № 461 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 p. № 1045», якою затверджено у новій редакції Положення про щорічне оцінювання рівня фізичної підготовки населення. Відтепер, окрім інших установ та закладів, у кожному закладі загальної середньої освіти здійснюватиметься щорічне оцінювання фізичної підготовленості учнів. Такі заходи запроваджуються з метою покращення здоровʼя населення.
 • наказ Міністерства освіти і науки України № 609 від 08.06.2018 року «Про затвердження примірного Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти». Нормативно-правовим актом визначаються принципи, завдання та функції команди психолого-педагогічного супроводу; можливість її співпраці з Інклюзивно-ресурсним центром. Окрім того, подається загальний склад команди психолого-педагогічного супроводу, що передбачає постійних учасників та залучених фахівців і враховує специфіку дошкільної та загальної середньої освіти.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 476 від 13.06.2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109», якою приведено чинну постанову у відповідність до вимог частини третьої статті 50 Закону України «Про освіту», оскільки законодавством не передбачено повноважень Уряду щодо визначення Порядку присвоєння кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників актами Кабінету Міністрів України. Відтепер цей Порядок затверджуватиметься на рівні профільного міністерства.
 • розпорядження Кабінету Міністрів України № 413-р від 13.06.2018 року «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 994». Ним вносяться зміни до Методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робочих кадрів. Зокрема, уточнюється механізм формування та розміщення замовлення на підготовку фахівців та робочих кадрів. Віднині органам місцевого самоврядування надається право встановлювати галузеві та інші критерії формування та розміщення регіонального замовлення. Окрім того, терміни, вжиті в розпорядженні, приводяться до відповідності Закону України «Про освіту». Прийняття розпорядження посилить роль органів місцевого самоврядування у формуванні та розміщенні замовлення на підготовку фахівців та робочих кадрів.
 • 13 червня 2018 року на засіданні Уряду Кабінет Міністрів України підтримано План організації виконання Указу Президента України від 31 травня 2018 р. № 156 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України». Цей План буде затверджений відповідним Указом Президента України. Важливу роль у зміцненні державної мовної політики відводять органам місцевого самоврядування. Прийняття цього документа дозволить вирішити проблеми функціонування української мови як державної та посилить її роль в обʼєднанні суспільства.
 • розпорядження Кабінету Міністрів України № 469-р від 04.07.2018 року «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення». Документом передбачено оновлення системи професійної орієнтації населення; запровадження інноваційних профорієнтаційних послуг; надання профорієнтаційних послуг з урахуванням принципу гендерної рівності; створення умов для активізації роботи з професійної орієнтації населення, у тому числі професійної переорієнтації та адаптації осіб (дітей) з інвалідністю, військовослужбовців, які звільняються або звільнені з військової служби, осіб, які брали участь в АТО, і звільнених із установ виконання кримінальних покарань та пробації.
 • постанова Кабінету Міністрів України № 556 від 11.07.2018 року «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році». Нею затверджуються обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 році та перелік державних замовників.
 • наказ Міністерства освіти і науки України № 813 від 26.07.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами».
 • наказ Міністерства освіти і науки України № 814 від 26.07.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами».
 • наказ Міністерства освіти і науки України № 816 від 26.07.2018 року «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями».
 • лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-415 від 03.07.2018 року «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».
 • лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-485 від 06.08.2018 року «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти у 2018/2019 навчальному році». У документі йдеться про навчальну програму, за якою буде здійснюватись навчання учнів спеціальних закладів освіти, про рекомендовані навчальні посібники та особливості викладання окремих предметів.

Аналітичний центр АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)