04 / Липень, 2019

Міністерство освіти і науки пропонує для громадського обговорення проєкт наказу «Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти».

Проєкт акта розроблено на виконання частини 10 та частини 12 статті 9 Закону України «Про освіту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року №660 «Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 квітня 2019 р. № 214-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти».

Мета затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти – створення правового підґрунтя підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти за дуальною формою та умов для повноцінного впровадження дуальної форми здобуття професійної (професійно-технічної) освіти.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 3 серпня 2019 року на адресу: 01601, м. Київ, бульвар Шевченка, 16, Міністерство освіти і науки України та на електронну адресу: ponomarova@mon.gov.ua 

Джерело

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)