01 / Березень, 2021
Державна служба якості освіти пропонує для громадського обговорення проєкт Порядку здійснення аналізу діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти. Цей Порядок розроблений на виконання частини першої статті 55 Закону України «Про повну загальну середню освіту».
Зокрема, стаття передбачає, що Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти (ДСЯО) та його територіальні органи:
  • у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, аналізують діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів з питань освіти (за наявності) в частині, що стосується дотримання законодавства з питань освіти і забезпечення якості освіти на відповідній території, та надають їм відповідні висновки і рекомендації, що оприлюднюються на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти та відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування протягом п’яти робочих днів з дня їх надання;
  • звертаються до суду з позовами до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо усунення порушень та виконання вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти.
АМУ пропонує представникам органів місцевого самоврядування долучитися до громадського обговорення проєкту Порядку та надати зауваження та пропозиції до 31 березня 2021 року на електронну адресу sqe.lsg.viddil@gmail.com (відділ вивчення роботи місцевих органів управління освітою управління роботи із закладами професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту ДСЯО).
 
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)