08 / Жовтень, 2018
12 жовтня 2018 року вступає в дію Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку». Він передбачає оцінку впливу на довкілля та здоров’я населення виконання затверджених парламентом програм. Мова йде про документи державного планування у таких галузях:
 • сільське господарство
 • лісове господарство
 • рибне господарство
 • енергетика
 • промисловість
 • транспорт
 • поводження з відходами
 • використання водних ресурсів
 • охорона довкілля
 • телекомунікації
 • туризм
 • містобудування або землеустрій (схеми) та виконання.
На даний час відсутні підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють вимоги до стратегічної екологічної оцінки (СЕО). Це може заблокувати впровадження таких важливих для громад документів, як, наприклад, стратегії розвитку громад та інвестиційні програми комунальних підприємств.
АМУ просить Мінприроди роз’яснити, як мають виконуватись положення важливого для органів місцевого самоврядування Закону. Зокрема:
 1. Якими нормативно-правовими актами керуватись для виконання Закону? Коли їх буде прийнято та коли вони вступлять в силу?
 2. З яких джерел замовника (орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування (п.4. ст.1 Закону) повинна фінансуватись СЕО?
 3. Чи потрібно проводити СЕО проектів стратегій розвитку територіальних громад? Які штрафні санкції будуть застосовуватись та до кого, коли стратегія розвитку територіальної громади буде затверджена без СЕО?
 4. Чи потребує проведення СЕО в діяльності комунальних підприємств водопостачання, водовідведення, теплопостачання? Яка документація в діяльності цих підприємств має містити СЕО, особливості вимог до її розробки, а також  який механізм розробки СЕО, її погодження, проходження? Чи підпадають під дію цього Закону інвестиційні проекти (програми) про модернізацію таких підприємств? Які штрафні санкції будуть застосовуватись та до кого, коли такі інвестиційна програма буде без СЕО?
Асоціація чекає на результати розгляду звернення у терміни, встановлені чинним законодавством.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)