03 / Серпень, 2020
Асоціація міст України розглянула проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації», надісланий Мінрегіоном на погодження АМУ, та вважає за необхідне висловити окремі зауваження щодо його змісту.
Так, у проєкті акта відсутня позиція щодо ролі органів місцевого самоврядування у публічному управлінні у сфері містобудівної діяльності. Таким чином незрозуміло:
 
які завдання пропонується віднести до власної (самоврядної) компетенції органів місцевого самоврядування, а які до делегованої;
які подальші кроки щодо здійснення органами місцевого самоврядування державного архітектурно-будівельного контролю;
яка модель фінансування розвитку інфраструктури населених пунктів пропонується до використання органами місцевого самоврядування?
На думку АМУ, без відповідей на ці питання проєкт акта є неповним та дуже загальним.
Асоціація міст України вважає публічне управління у сфері містобудівної діяльності важливою частиною власної компетенції органів місцевого самоврядування і це має знайти відображення у проєкті розпорядження. АМУ послідовно підтримує раніше започатковану державою децентралізацію повноважень з державного архітектурно-будівельного контролю як гарного прикладу використання принципу субсидіарності.
Також АМУ вважає, що за сучасного рівня формування доходів та видатків місцевих бюджетів будівництво нової та розвиток наявної інфраструктури населених пунктів можливі лише за пайової участі забудовників. В іншому разі нове будівництво суттєво гальмуватиметься або надмірно переобтяжуватиме наявну інфраструктуру.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)