28 / Травень, 2019
Асоціація міст України звернулася до Уряду та Міністерства фінансів України щодо недопущення розгляду проекту Бюджетної декларації на 2020-2022 роки без врахування інтересів місцевого самоврядування.
Однією із стадій бюджетного процесу є складання та розгляд Бюджетної декларації. Відповідно до норм частини другої статті 32 Бюджетного кодексу України Міністерство фінансів України відповідає за складання Бюджетної декларації та проекту закону про Державний бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, що використовуються для розроблення Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України та згідно положень частини шостої статті 33 Кодексу подає Бюджетну декларацію на розгляд Кабінету Міністрів України до 15 травня року, що передує плановому. Кабінет Міністрів України в свою чергу щороку, не пізніше 1 червня року, що передує плановому, наділений повноваженням схвалювати Бюджетну декларацію, яка набуває статусу офіційного документа та оформлюється постановою Кабінету Міністрів України.
Кодекс визначає, що Бюджетна декларація має містити положення щодо взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами (включаючи положення та показники, необхідні для складання прогнозів місцевих бюджетів).
Відповідно до пункту 7 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Уряду від 18 липня 2007 р. №950, під час підготовки проекту акта Кабінету Міністрів з питань, що стосуються функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого і регіонального розвитку, такий проект акта в обов’язковому порядку надсилається всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування.
Асоціація міст України до цього часу не отримала проект Бюджетної декларації для розгляду на предмет врахування інтересів місцевого самоврядування і у зв’язку з цим звернулася до Кабінету Міністрів України з проханням не розглядати проект Бюджетної декларації без відповідного висновку Асоціації міст України (лист АМУ), а також до Міністерства фінансів України щодо надання АМУ на погодження тексту проекту Бюджетної декларації з усіма супровідними нормативно-правовими документами в одноденний термін (лист АМУ).
 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)