05 / Липень, 2019
23 січня Уряд прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» №53,  якою заборонив до кінця 2019 року розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду місцевих бюджетів на депозитних рахунках.
Постанова позбавила органи місцевого самоврядування права отримувати додаткові надходження до місцевих бюджетів у вигляді відсотків за користування депозитами, розміщеними за рахунок тимчасово вільних коштів загального фонду.
Передбачалось, що введення заборони сприятиме забезпеченню ефективного та раціонального використання тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, стабільній фінансовій ситуації, активізації придбання місцевими фінансовими органами державних цінних паперів (збільшенню обсягів залучення ОВДП). Однак ні задекларованої мети, а ні інших завдань не досягнуто і про це свідчать наступні факти.
  1. Протягом 6 місяців 2019 року розміщено тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів, затвердженого постановою КМУ від 23 травня 2018 р. №544, в обсязі лише 654,7 млн грн. Водночас залишки депозитних коштів місцевих бюджетів зменшилися на 7,3 млрд грн: обсяг тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів станом на 01.07.2019 року склав 7,4 млрд гривень, що у порівнянні із показником аналогічного періоду попереднього року менший на 7,3 млрд гривень (у 1,97 рази). 

  1. Місцеві фінансові органи як і раніше надають перевагу тимчасово вільні кошти розміщувати на депозитних (вкладних) рахунках, тепер вже в більші мірі кошти спеціального фонду. 
Відбулось «перетікання» залишків тимчасово вільних коштів із загального до спеціального фонду бюджетів.
Станом на 01.07.2018 року із обсягу залишку тимчасово вільних коштів на депозитних (вкладних) рахунках 14,9 млрд грн (100%) 8,5 млрд грн (58%) це кошти загального фонду і 8,2 млрд грн (42%) це кошти спеціального фонду. Тоді як станом на 01.07.2019 року із обсягу залишку 7,4 млрд грн грн (100%) 3,3 млрд грн (44%) це кошти загального фонду, а 4,1грн (56%) це кошти спеціального фонду місцевих бюджетів. Тобто частка залишків коштів спеціального фонду на депозитних (вкладних) рахунках у всьому обсязі залишку у 2019 році у порівнянні із 2018 роком зросла на 14 в.п.
 

Нагадаємо, АМУ звернулась до Уряду з пропозицією скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 №53 (читати більше). 

 

Підготовлено Аналітичним центром АМУ
Розрахунки здійснено на основі даних Державної казначейської служби 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)