05 / Листопад, 2018

Асоціація міст України проаналізувала проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року» (далі ‒ проект Концепції), надісланий листом Міністерства освіти і науки України № 1/11-11498 від 29.10.2018 року, й у межах своєї компетенції повідомляє.

Проект Концепції розроблений з метою проведення системної реформи професійної освіти. Асоціація міст України в основному підтримує викладені у проекті пропозиції з реформування системи професійної освіти та вважає за необхідне викласти свої рекомендації до тексту.

Щодо відповідності проекту Концепції Конституції України

Проект Концепції передбачає реформування професійної освіти. У той же час відповідно до статті 53 Конституції України діє термін «професійно-технічна освіта». Пропонуємо проект Концепції узгодити з статтею 53 Конституції України.

Щодо запровадження системного підходу до децентралізації управління та фінансування системи професійної освіти

Одним із ключових компонентів реформи професійної освіти, викладених у розділі «Мета Концепції» проекту, визначено «децентралізацію управління та фінансування». Поряд із тим у базових завданнях передбачено лише «передачу повноважень з управління професійною освітою на рівень регіону та забезпечення автономії закладів професійної освіти». З метою дотримання принципів субсидіарності, обґрунтованості, ефективності та результативності, визначених частиною першою статті 7 Бюджетного Кодексу України, вважаємо, що повноваження із управління та фінансування мають бути передані на один рівень. Зважаючи на це, пропонуємо завдання ключового компонента «децентралізація управління та фінансування» викласти у такій редакції:

«передачу повноважень з управління професійною освітою та фінансування професійної освіти на рівень регіону та забезпечення автономії закладів професійної освіти».

Щодо нової системи фінансування професійної освіти

У розділі «Шляхи і способи розвʼязання проблеми» проекту Концепції подано бачення нової системи фінансування. Поряд із тим, у поданому переліку відсутня норма, що б визначала відповідність обсягів фінансування стандартам професійної освіти, що, на нашу думку, є більш важливим складником у зміні механізмів фінансування освіти. Вважаємо, що до поданого переліку шляхів запровадження такої системи фінансування варто додати абзац у такій редакції: «розроблення формули та/або методики розрахунку нормативів фінансового забезпечення закладів професійної  освіти, достатнього для виконання вимог стандартів професійної освіти та ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;».

Щодо забезпечення виконання завдань проекту Концепції у строках реалізації

У розділі «Мета Концепції» визначено одним із завдань «створення різнорівневої системи підготовки педагогів професійної освіти». У той же час розділ «Строки реалізації Концепції» не містить етап запровадження системи підготовки педагогів. Пропонуємо його додати.

Теж саме зауваження стосується і діяльності регіональних рад професійної освіти.

Щодо вживання у проекті Концепції термінів

У розділі «Шляхи і способи розвʼязання проблеми» проекту Концепції вживається термін «регіональні бюджети». Поряд із тим у бюджетному законодавстві відсутні бюджети з такою назвою. Пропонуємо замість словосполучення «регіональні бюджети» вживати «обласні бюджети», як це передбачено пунктом 34 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України.

У розділі «Строки реалізації Концепції» проекту Концепції вживається словосполучення «формування внутрішньої та зовнішньої систем забезпечення якості освіти». Поряд із тим у частині другій статті 41 Закону України «Про освіту», який є базовим у системі законодавства про освіту, визначено, що складовими системи забезпечення якості освіти є, окрім іншого, «внутрішня система забезпечення якості освіти» та «система зовнішнього забезпечення якості освіти». Пропонуємо узгодити терміни проекту Концепції із Законом України «Про освіту».

Зважаючи на вище зазначене, Асоціація міст України погодила проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері професійної освіти «Сучасна професійна освіта» на період до 2027 року» з урахуванням наданих пропозицій. Відповідні висновки надіслано розробнику.

Аналітчиний центр АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)