10 / Грудень, 2020
Асоціація міст України направила до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики офіційний висновок щодо законопроєкту «Про адміністративний збір» №4380.
Слід зазначити, що АМУ підтримує прийняття такого законопроєкту, проте висловлює ряд зауважень:
Щодо визначення адміністративного збору в національній грошовій одиниці України – гривні
Асоціація міст України не погоджується з таким підходом та пропонує використовувати для визначення адміністративного збору термін «базова розрахункова величина», а також щороку в Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати розмір такої величини. Зокрема, розмір адміністративного збору слід визначати коефіцієнтом до такої величини.
► Щодо надання органу місцевого самоврядування права встановлювати розмір адміністративного збору
Зважаючи на статус і повноваження органів місцевого самоврядування, АМУ пропонує надати право органам місцевого самоврядування самостійно встановлювати розмір адміністративного збору. Це можна реалізувати шляхом запровадження ним корегувального коефіцієнту (0,5 -1,5) до встановленого законопроєктом розміру адміністративного збору. Така пропозиція узгоджується з положеннями ч. 5 ст. 4 та ч. 4 ст. 9 Європейської хартії місцевого самоврядування.  
► Щодо необхідності розмежування органів місцевого самоврядування як суб’єктів надання адміністративних послуг та суб’єктів комунальної власності
Слід звернути увагу, що органи місцевого самоврядування є суб’єктами комунальної власності і в цій якості їх діяльність регулюється нормами цивільного права, а не адміністративного. Однак законопроєкт не враховує таке положення і поєднує цивільні та адміністративні правовідносини. У тих випадках, де мова йде про договірні відносини (наприклад, оформлення права оренди) і управління об’єктами комунальної власності, застосовувати адміністративний збір не доцільно. Враховуючи це, необхідно переглянути перелік базових адміністративних послуг та прирівняних до них дій з розмірами плати за їх надання (адміністративних зборів), який є додатком до законопроєкту.
► Щодо віднесення нотаріальних дій до адміністративних послуг
Віднесення нотаріальних дій, що вчиняються посадовими особами органів місцевого самоврядування у сільських населених пунктах до адміністративних послуг є невиправданим. Адже питання нотаріальних послуг врегульовано Законом України «Про нотаріат» і ніколи не стосувалося адміністративних послуг. Тобто виникатиме ситуація, коли існуватиме два різних підходи до нотаріальних дій: для органів місцевого самоврядування і для нотаріусів. Разом з тим, мова йтиме про одну і ту ж послугу, але регулюватиметься вона по-різному, що постійно буде створювати правові колізії.
► Невиправданість запровадження платності низки адміністративних послуг
АМУ наголошує, що законопроєктом пропонується встановити адміністративний збір на  цілий ряд адміністративних послуг, які на сьогодні є безкоштовними. Запровадження такого підходу перешкоджатиме або ускладнюватиме надання цих адміністративних послуг.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)