26 / Березень, 2019
Асоціація міст України розглянула звернення Мінрегіону та Мінфіна до Мінрегіону про надання пропозицій щодо врахування особливостей об’єднання територіальних громад з громадами міст обласного значення при підготовці Бюджетної декларації на 2020-2022 роки.
АМУ підтримує позицію Мінфіна про те, що рішення про утворення об’єднаної територіальної громади не змінює статусу міста обласного значення. Виходячи з цього АМУ вважає, що міжбюджетні трансферти для бюджетів міст обласного значення мають розраховуватися з особливостями встановленими чинними законами для об’єднаних територіальних громад. Ці особливості можуть визначатися в підзаконних нормативно-правових актах уряду та міністерств.
Крім того, АМУ пропонує при підготовці Бюджетної декларації на 2020-2022 роки передбачити та/або ініціювати внесення відповідних законодавчих змін щодо:
  • продовження фінансової підтримки об’єднання територіальних громад, в тому числі і для територіальних громад міст обласного значення, які об’єдналися з сусідніми громадами, зокрема шляхом надання коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади;
  • усунення дискримінаційних підходів до сільських територій в залежності від типу територіальної громади – міської (міста обласного значення) чи сільської при розрахунку міжбюджетних трансфертів. Наприклад, освітня субвенція, розрахована відповідно до постанови КМУ від 27 грудня 2017 року № 1088, для міських ОТГ на території яких є сільські населені пункти, розрахована як для міст обласного значення та не враховує розрахункову наповнюваність класів для сільської території;
  • забезпечення фінансування професійно-технічної освіти за рахунок обласних бюджетів. Це передбачено Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, затвердженою розпорядженням КМУ від 1 квітня 2014 року № 333-р.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)