Консультації

Консультації органам місцевого самоврядування надають регіональні консультанти Офісів реформ в РВ АМУ перейти до контактів.

 

Чи є можливість працевлаштування в органах місцевого самоврядування без конкурсу випускників НАДУ після закінчення навчання за договорами

Така можливість є. Але тільки тих, які вступили до НАДУ до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2016 р. № 674 "Деякі питання реформування системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та продовжують навчання за спеціальностями "Державне управління", Публічне управління та адміністрування". Вони працевлаштовуються на умовах, що були визначені до набрання чингсті зазначеною постановою, тобто відповідно до Положення про працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого постановою КМУ від 01.04.2013 р. № 255. Обгрунтування цього надано Нацдержслужбою в листі від 02.02.2018 р. № 843/13-18 (завантажити).

Щодо проблеми врегулювання поняття меж територій, утримання внутрішньобудинкових проїздів та порядок передачі територій у власність співвласникам житлових будинків

Щодо поняття меж внутрішньобудинкових проїздів та їх визначення.

Внутрішньобудинкові проїзди можуть бути частиною прибудинкової території, на якій розміщується багатоквартирний житловий будинок. Віднесення території внутрішньобудинкового проїзду до прибудинкової території або до земель загального користування визначається відповідною документацією (містобудівною та/або землевпорядною). Зокрема це можуть бути такі види документацій:

а) містобудівна: детальний план територій (може бути розроблений за кошти приватних осіб та/або місцевого бюджету, але виключно на замовлення ОМС); проекту розподілу території мікрорайону (кварталу) для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків, відповідно до ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова про розподіл території мікрорайону (кварталу) для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків» (може бути розроблений за кошти приватних осіб та/або місцевого бюджету).

б) документація із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та обслуговування багатоквартирного будинку та прибудинкової території (розробляється за кошти приватних осіб); документація із землеустрою щодо інвентаризації земель (розробляється за кошти приватних осіб та/або коштів місцевого бюджету).

Щодо порядку передачі територій співвласникам багатоквартирних житлових будинків.

Території внутрішьобудинкових проїздів можуть бути передані співвласникам багатоквартирних житлових будинків у власність або у постійне користування у складі прибудинкових територій у порядку визначеному статтею 42 Земельного кодексу України у разі розробки відповідної документації із землеустрою та її затвердження відповідною міською радою.

При прийнятті відповідного рішення радою про надання у власність або постійне користування співвласникам багатоквартирного будинку земельних ділянок, які включають території внутрішньобудинкових проїздів, обов’язково мають бути встановлені обмеження, обтяження, сервітути на користь інших землекористувачів щодо проїзду, проходу, доступу до інженерних мереж.

Щодо утримання внутрішньобудинкових проїздів

Утримання внутрішньобудинкових проїздів у разі включення їх до прибудинкових територій здійснюватиметься за рахунок відповідних землекористувачів/землевласників, зокрема співвласників багатоквартирного будинку. У разі віднесення таких територій до земель загального користування їх утримання (благоустрій) здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

Хто приймає рішення і видає накази, наприклад, про призупинення освітнього процесу на час погіршення погодних умов, карантину тощо, керівник відділу освіти чи закладу освіти, якщо у статті 25 Закону України «Про освіту» зазначено: «Права і обов’язки засновника закладу освіти: 3. Засновник або уповноважена ним особа не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами»?

Погіршення погодних умов, необхідність запровадження карантину та інші проблеми стихійного характеру ‒ це зовнішні чинники, які впливають на благополуччя населення, у тому числі на дітей. Рішення, викликані такими проблемами, мають прийматись не керівником закладу освіти, оскільки до його повноважень це не належить.

Відповідно до частини другої статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» у разі виникнення чи загрози виникнення або поширення особливо небезпечних і небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень населення органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування за поданням відповідних головних державних санітарних лікарів у межах своїх повноважень можуть запроваджувати у встановленому законом порядку на відповідних територіях чи об'єктах особливі умови та режими праці, навчання, пересування і перевезення, спрямовані на запобігання та ліквідацію цих захворювань та уражень.

Отже, міський, селищний та сільський голова видає розпорядження про призупинення освітнього процесу у закладах освіти відповідно до зазначеної вище норми та/або у звʼязку з іншими причинами згідно з частинами девʼятнадцятою-двадцятою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». При цьому зауважуємо, що прийняття такого рішення ніяким чином не суперечить автономії закладів освіти, визначеної у статті 25 Закону України «Про освіту».

 

Аналітичний центр АМУ

1. Коли посада керівника школи вважається вакантною? З яких підстав? У директора школи 15.03.2018 року закінчується строк строкового трудового договору. Чи вважається ця посада вакантною? З якого періоду? 2. Чи необхідно директору навчального закладу проводити конкурс? Чи можливо продовжити строковий трудовий договір за взаємною згодою сторін?

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 33 Кодексу законів про працю України закінчення строку трудового договору є підставою для його припинення. Засновник або уповноважений ним орган (у Вашому випадку відділ освіти) має повідомити особу про припинення з нею трудового договору.

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу за результатами конкурсного відбору.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» (далі – Порядок), на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії міської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Відповідно до пункту 4 Порядку Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

Отже, з 15 березня 2018 року ви маєте припинити трудовий договір із керівником закладу загальної середньої освіти й оголосити конкурс. При цьому відповідно до розпорядчого документа (наказу) зазначена особа може виконувати обовʼязки керівника закладу освіти на період тривалості конкурсу, а також брати участь у конкурсі на загальних підставах.

 

Аналітичний центр АМУ

 

У директора школи закінчується строковий трудовий договір. Чи можливо начальнику відділу освіти продовжити цей трудовий договір за своїм наказом без погодження з міською радою та на який строк? Дякую за відповідь.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 33 Кодексу законів про працю України закінчення строку трудового договору є підставою для його припинення. Засновник або уповноважений ним орган (у Вашому випадку відділ освіти) має повідомити особу про припинення з нею трудового договору.

Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу за результатами конкурсного відбору.

При цьому положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності» (далі – Порядок), на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії міської ради Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти. Відповідно до пункту 4 Порядку Підставою для проведення конкурсного відбору є рішення органу, що призначає керівника навчального закладу. Підставами для прийняття відповідного рішення є: утворення нового навчального закладу; наявність вакантної посади керівника навчального закладу; прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником навчального закладу.

При цьому зазначена особа може виконувати обовʼязки керівника закладу освіти на період тривалості конкурсу, а також брати участь у конкурсі на загальних підставах.

Аналітичний центр АМУ

Чи виплачується матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань обслуговуючому персоналу ДНЗ та ЗНЗ?

Щодо виплати допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам

Абзацом сьомим частини першої статті 57 Закону України «Про освіту» передбачено виплату лише педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки.

Відповідно до бюджетного законодавства оплата праці непедагогічних працівників здійснюється за рахунок власних надходжень місцевих бюджетів. Так, згідно з пунктами 22, 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засновником закладів освіти, тобто радою, може бути прийнято рішення про виділення коштів із місцевого бюджету на виплату допомоги на оздоровлення непедагогічним працівникам та встановлено обсяг цієї допомоги.

 

Щодо допомоги на вирішення соціально-побутових питань

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» заохочувальні, компенсаційні і гарантійні виплати встановлюються в колективному договорі з додержанням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) або територіальними угодами. Якщо колективний договір не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити зазначені питання з профспілковим органом. Вважаємо матеріальне вирішення соціально-побутових питань таким, що належить до заохочувальних виплат.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 38 Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників підприємства, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат. Отже, у випадку необхідності одержати матеріальну допомогу особа має звернутись до первинної профспілкової організації закладу.

Аналітичний центр АМУ

Хто повинен призначати на посади керівників загальноосвітніх закладів ОТГ: сільська рада рішенням чи сільський голова розпорядженням? І яким актом затверджується посадова інструкція директора ЗОШ: рішенням сільради чи розпорядженням голови? Відділ освіти як юридична особа не створений.
Щодо механізму призначення керівника закладу загальної середньої освіти
 
Змінами до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», викладеними у Прикінцевих та перехідних положеннях Закону України «Про освіту», передбачено, що керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.
При цьому Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
На сьогодні чинною є постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 № 827 «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності», на основі якої має бути розроблене і затверджене рішенням сесії ради ОТГ Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти.
Оскільки у Вашій ОТГ не створено відділу освіти (уповноваженого радою органу в сфері освіти), то механізм призначення керівника закладу загальної середньої освіти такий:
  1. Сільська рада затверджує Положення про конкурс посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, що оприлюднюється.
  2. Відповідно до термінів, визначених у Положенні, відбувається подача документів кандидатами та власне конкурс, результатом якого є визначення особи-переможця на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.
  3. Така особа призначається за результатами конкурсу розпорядженням голови сільської ради, і з нею укладається строкова трудова угода спочатку на 2 роки. Далі термін може бути продовжений на 4 роки і на 6 років (разом не більше 12 років).
 
Щодо порядку затвердження посадової інструкції директора закладу загальної середньої освіти
Відповідно до частини першої статті 21 Кодексу законів про працю України трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Тобто з моменту укладення з працівником трудового договору розпочинаються трудові правовідносини. Однією з основних умов трудового договору є трудова функція працівника, яка визначається відповідно до його конкретної роботи, кваліфікації, професії. Нині є велика кількість різних посад і професій. На основі кваліфікаційних характеристик посад працівників та особливостей штатного розпису для їхнього розмежування через чітке визначення конкретних функціональних обов’язків, які мають виконувати певні працівники, власник або уповноважений ним орган розробляє та затверджує такий локальний правовий документ, як посадові інструкції, наявність яких є обов’язковим елементом на кожному підприємстві, в установі, організації.
Посадові інструкції регулюють організаційно-правовий статус працівників і визначають їхні конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, відповідальність, знання та кваліфікацію, потрібні для забезпечення ефективної роботи працівників.
Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний мати в наявності відповідно до норм законодавства розроблені посадові інструкції працівників. Посадові інструкції складаються для всіх посад (професій), зазначених у штатному розписі, отже, відповідно й на керівника закладу освіти.
Посадові інструкції затверджуються наказом (розпорядженням) керівника або уповноваженого ним органу. Після того, як посадова інструкція буде затверджена керівником або уповноваженим ним органом, вона обов’язково має бути доведена до відома працівника під підпис.
Отже, у Вашому випадку посадову інструкцію керівника закладу освіти затверджує голова ради своїм розпорядженням, а посадові інструкції працівників закладу освіти затверджує керівник цього закладу відповідним наказом.

Аналітичний центр АМУ

1. У позашкільному навчальному закладі "Школа мистецтв" директор школи працює на повну ставку "директора", викладає фортепіано 12 годин на тиждень та ще й оформлена як сумісник у цьому ж закладі, як викладач того ж фортепіано з навантаженням 9 годин на тиждень. Чи можливо поєднання таких посад в одному закладі однією особою? 2. Чи може викладач у позашкільному навчальному закладі працювати на 2,2 тарифної ставки педагогічного навантаження?
Щодо можливості керівника закладу позашкільної освіти працювати за сумісництвом
Відповідно до статті 1021 Кодексу законів про працю України працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій визначаються Кабінетом Міністрів України. Так, відповідно до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України №245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» робітники, спеціалісти і службовці державних підприємств, установ і організацій мають право працювати за сумісництвом, тобто виконувати, крім своєї  основної, іншу роботу на умовах трудового договору. На умовах сумісництва працівники можуть працювати на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина у вільний від основної роботи час.
Отже, в одному й тому ж закладі можна працювати на основній роботі та за сумісництвом.
При цьому згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.
Звертаємо увагу, що згідно з пунктом 4 цієї постанови, окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). Вважаємо, що викладання музичного предмета належить до викладацької діяльності, тому керівник закладу позашкільної освіти має право здійснювати таку діяльність за сумісництвом.
Керівник закладу позашкільної освіти працює повний робочий день та має 9 годин додаткового педагогічного навантаження за сумісництвом, то при 5-денному робочому дні він працює 1,8 годин за сумісництвом, що не перевищує норму, визначену у пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України № 245 від 03.04.1993 року «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій». Отже, він має право на 9 годин додаткового педагогічного навантаження за сумісництвом.
 
Щодо можливості викладача закладу позашкільної освіти працювати на 2,2 тарифної ставки педагогічного навантаження
 
Відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту» норма годин на одну тарифну ставку керівників гуртків, секцій, студій, клубів, творчих об’єднань закладу позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, а також педагогічних працівників мистецьких шкіл становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. Встановлення педагогічного навантаження регулюється Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102. Згідно із пунктом 63 Інструкції обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. Навчальне навантаження між педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у закладі.
При цьому має не порушуватись норма частини першої статті 50 Кодексу Законів про працю України, згідно з якою нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Оскільки 2,2 тарифної ставки становить 39,6 годин на тиждень, то трудові права роботи викладача закладу позашкільної освіти не порушено.
Аналітичний центр АМУ
В позашкільному навчальному закладі ОТГ потрібно ввести посаду працівника відповідального за молодіжну політику. Чи можна в штат закладу ввести, наприклад, посаду "соціальний педагог" або "молодіжний працівник" і згідно яких постанов вони повинні фінансуватись?

Щодо джерел фінансування позашкільних навчальних закладів

Відповідно до підпункту «д» пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України до видатків, що здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, належать видатки на позашкільну освіту. Отже, фінансуватись заклади позашкільної освіти мають за кошти бюджету ОТГ.

Щодо введення посади соціальний педагог

Згідно з абзацом четвертим статті 19 Закону України «Про позашкільну освіту» до учасників навчально-виховного процесу належать, зокрема, педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до освітнього процесу.

Поряд із тим Типовими штатними нормативами позашкільних навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2012 № 1230 не передбачено посади соціального педагога. Тому користуємось нормою пункту другого цього наказу, що надає право керівникам позашкільних навчальних закладів у разі виробничої необхідності змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами для даного закладу, у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період. Заміна посад працівників може здійснюватись лише у межах однієї категорії (педагогічного, господарсько-обслуговуючого тощо) персоналу. При цьому пунктом другим Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів передбачено, що штатний розпис позашкільного навчального закладу розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати з дотриманням вимог, передбачених цими Типовими штатними нормативами, з урахуванням типу навчального закладу, контингенту вихованців, учнів, слухачів, кількості груп, режиму роботи закладу, площ і санітарного стану приміщень, будівель і споруд, наявності філій і структурних підрозділів, а також технічних засобів навчання, обладнання та спорядження. Отже, рада ОТГ може також прийняти рішення про введення посади соціального педагога, передбачивши у місцевому бюджеті відповідні кошти у фонді оплати праці на заклад.

 

Щодо введення посади молодіжний працівник

У переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963, відсутня посада «молодіжний працівник». Вважаємо недоцільним вводити таку посаду, оскільки таким чином особа, що займе цю посаду, буде позбавлена прав, які мають відповідно до чинного законодавства педагогічні працівники. Окрім того, посада «молодіжний працівник» відсутня у переліку посад, поданих у Національному класифікаторі професій України.

Аналітичний центр АМУ

На підставі яких документів видається довідка про перебування на утриманні заявника непрацездатних членів сім'ї. Чи можливо в даному випадку застосовувати Довідку про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 липня 2003 р. № 204 «Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб».
Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України 5.11.2005 № 22-1, за документ, що засвідчує факт перебування на утриманні непрацездатних членів сім’ї, приймаються довідки житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації), або довідки органів місцевого самоврядування, або довідки про реєстрацію місця проживання (разом з годувальником за однією адресою), видані згідно із вимогами статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
Користуватись довідкою про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України 22.07.2003  №  204, не заборонено.

Вертикальні вкладки

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)