08 / Лютий, 2024

Асоціація міст України звернулась до Міністерства фінансів України та Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України з проєктом рішення для списання заборгованості за середньостроковими позиками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках.

Асоціація міст України розробила проєкт урядового розпорядження, який забезпечить списання, та запропонувала алгоритм проведення списання.

Списання заборгованості за середньостроковими позиками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках передбачене статтю 44 Закону №3460-ІХ «Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Алгоритм списання заборгованості Асоціацією міст України запропонувала наступний:

1. Кабінет Міністрів України затверджує урядове розпорядження про списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009–2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України.

2. Міністерство фінансів України, відповідно до затвердженого урядового розпорядження, зобов’язується:

1) забезпечити погодження розпорядження з Комітетом ВРУ з питань бюджету;

2) після погодження із Комітетом ВРУ з питань бюджету:

- списати заборгованість за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009–2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, шляхом визнання такої заборгованості безнадійною дебіторською заборгованістю з огляду на те, що щодо такої заборгованості існує впевненість про її неповернення боржником і за якою сплив строк позовної давності (підпункти «а», «є», «з» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України; стаття 257 Цивільного кодексу України; пункт 4 НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Мінфіну №237);

- внести в установленому порядку зміни до розпису державного бюджету, якими списати таку заборгованість за рахунок залишків єдиного казначейського рахунка.

 

Списання заборгованості сприятиме розширенню доступу місцевих органів влади до ринку запозичень, підвищенню ефективності фінансово-кредитних операцій місцевих бюджетів, активізації залучення інвестицій на відбудову територіальних громад України.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)