Верховна Рада України підтримала «автономізацію» закладів охорони здоров'я

06 / Квітень, 2017
6 квітня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я».   
Законом передбачено комплексно реформувати систему охорони здоров’я для створення в Україні мережі державних та комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення.
Підтримка органами місцевого самоврядування надання управлінської та фінансової автономії закладам охорони здоров'я підтверджена даними загальноукраїнського опитування, проведеного Центром соціальних експертиз Інституту соціології НАН України у 2016 році на замовлення Асоціації міст України серед посадових осіб місцевого самоврядування. З них 66,8% відзначили, що  підтримують необхідність автономізації всіх медичних установ, перетворення їх на державні/комунальні некомерційні підприємства і запровадження контрактів з їхніми керівниками. Автономізація закладів охорони здоров'я як одна із операційних цілей включена до Секторальної стратегії Асоціації з питань охорони здоров'я.
При підготовці законопроекту були враховані напрацювання пілотного проекту, проведеного у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві щодо провадження нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення.
Закон спрямований на реформування організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я та їх фінансування. При цьому у відповідності до ст. 49 Конституції України існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не може бути скорочена і державні та комунальні заклади охорони здоров’я будуть залишатись у державній та комунальній власності та не будуть підлягати приватизації.
Законодавчим актом:
  • уточнено особливості організаційно-правового статусу закладів охорони здоров’я, їх класифікацію, вимоги до установчих документів та управління;
  • встановлено спрощений порядок реорганізації закладів охорони здоров’я - державних та комунальних установ у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства, зокрема порядок переоформлення ліцензій, інших дозвільних документів;
  • встановлено ряд стимулів, в тому числі фінансових, для реорганізації закладів охорони здоров’я - державних та комунальних установ у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства;
  • врегульовано особливості укладення трудових контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я;
  • уточнено можливі джерела фінансування надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я;
  • уточнено існуючу гарантію, що кошти не використані закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) у поточному році, не будуть вилучатись, та можуть використовуватись таким закладом на фінансування його діяльності (зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази). Таке невикористання коштів не може бути підставою для зменшення фінансування у наступному бюджетному періоді.
Законом також врегульовані окремі питання, пов’язані з договорами про медичне обслуговування населення.  

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)