31 / Грудень, 2022
Уряд здійснив розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2023 рік. Відповідна постанова була опублікована 30 грудня (постанова КМУ від 30 грудня 2022 р. №1472).
Постановою внесено зміни до Формули розподілу освітньої субвенції та Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджета місцевим бюджетам.
Зміни, що вносяться до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджета місцевим бюджетам, (постанова КМУ від 14 січня 2015 р. №6):
- Порядок та умови доповнити пунктом 34 такого змісту:
"Для отримання коштів освітньої субвенції на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади, яким (в яких) оголошено простій, розпорядники субвенції за бюджетами територіальних громад до 10 числа кожного місяця подають до відповідного розпорядника субвенції відомості про фактичну кількість таких педагогічних працівників.
На підставі даних про фактичну кількість педагогічних працівників розпорядник субвенції щомісяця розподіляє між місцевими бюджетами у встановленому порядку обсяги освітньої субвенції для фінансування простою.
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у відомостях про фактичну кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким (в яких) оголошено простій, покладається на розпорядника субвенції за бюджетами територіальних громад".
​- Пункт 12 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"Облдержадміністрації здійснюють розподіл обсягу субвенції, що спрямовується на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти територіальної громади, яким (в яких) оголошено простій, між бюджетами територіальних громад на підставі даних про фактичну кількість таких педагогічних працівників".
 
Зміни, що вносяться до Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами (постанова КМУ від 27 грудня 2017 р. №1088):
  • пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. У 2023 році для бюджетів територіальних громад застосовується розрахункова наповнюваність класів учнями групи I, визначена для них на 2022 бюджетний рік";
  • доповнити Формулу пунктами 6—8 такого змісту:
"6. Освітня субвенція в частині оплати простою, що передбачається обласним бюджетам, дорівнює добутку 2/3 посадового окладу вчителя вищої категорії з підвищенням та кількості педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, яким (в яких) оголошено простій в області, збільшеного на 22 відсотки нарахування єдиного соціального внеску на фонд заробітної плати.
7. У 2023 році обсяг освітньої субвенції для всіх місцевих бюджетів визначається без урахування додаткових годин навчального плану для учнів групи I на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо.
Коефіцієнти приведення кількості годин навчального плану становлять:
для учнів групи I, які здобувають початкову освіту, — 1;
для учнів групи I, які здобувають базову середню освіту, — 1,422;
для учнів групи I, які здобувають профільну середню освіту, — 1,543.
8. У 2023 році до обсягу освітньої субвенції для всіх місцевих бюджетів (без урахування обсягів освітньої субвенції обласним бюджетам, передбачених на оплату простою) застосовується коефіцієнт 0,9.”.
 
Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2023 р. до 31 грудня 2023 року.
 
Необхідно зазначити, що в урядовій постанові №1472 обсяг резерву порівняно з обсягом резерву, що був зазначений у листі МОН від 13.12.2022 №1/15264-22 зменшено майже на 86 млн грн і складає 318,5 млн грн. Відповідно, окремим громадам обсяги освітньої субвенції також змінено.
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)