22 / Січень, 2020
На сайті Верховної Ради України зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» щодо розвитку гірських та високогірних населених пунктів (№2785 від 20.01.2020 р.).
Ініціатором законопроєкту виступив народний депутат України Зіновій Андрійович. До розробки законопроєкту були залучені експерти Асоціації міст України.
На сьогодні рівень соціально-економічного розвитку гірських населених пунктів значно нижчий, ніж в цілому по Україні, що пов‘язано з природними, економічними, соціальними та демографічними особливостями таких територій. Зокрема, відсутня системна та послідовна державна політика, спрямована на комплексний розвиток гірських територій, низький рівень якості та доступності медичних, освітніх послуг, високий рівень міграції населення, нерозвиненість транспортних мереж, повільний темп розвитку підприємницького сектору та ін.
Ці та інші проблеми призводять до низької якості життя населення, до нарощування диспропорцій в системі господарських комплексів та погіршення інвестиційної привабливості гірських територій, зростання диференціації основних соціально-економічних показників посилює депресивність та дотаційність таких територій, призводить до погіршення їх екологічного стану, втрат потенціалу для відновлення розвитку та стримує збалансований розвиток областей, на території яких розташовані Карпати.
Відповідно, виникла об‘єктивна необхідність актуалізації та внесення змін до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», враховуючи положення Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (Карпатська конвенція), Концепції розвитку гірських територій українських Карпат, Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020—2022 роки.
Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» спрямовані на стимулювання розвитку гірських та високогірних населених пунктів Українських Карпат. Зокрема:
  • виокремлено в окрему категорію високогірні населені пункти, до яких відносяться гірські населені пункти, де проживає більш як третина мешканців цього населеного пункту, на висоті 600 метрів і вище над рівнем моря, та розміщується 50 відсотків і більше сільськогосподарських угідь у межах цього пункту на схилах крутизною 20 градусів і більше;
  • визначено поняття «державна гірська політика» та окреслено чіткі принципи та пріоритети державної підтримки розвитку гірських та високогірних населених пунктів. Зокрема, серед пріоритетів виділено: підвищення рівня зайнятості; розвиток і розбудова транспортної, інженерної, комунальної інфраструктури, створення новітніх організаційних форм виробничо-господарської діяльності та ін.;
  • розширено перелік державних гарантій для забезпечення соціально-економічного розвитку населених пунктів, яким надано статус гірських та високогірних. Зокрема передбачено збереження підтримки мережі закладів культури, освіти та медичних закладів; розроблення та реалізація програм використання альтернативних джерел електроенергії, формування сприятливого бізнес-середовища та ін.;
  • передбачено створення державного фонду інвестування у проєкти розвитку гірських територій та ін.
Крім того, пропозиції щодо надання населеним пунктам статусу гірських та високогірних, запропоновано подавати Кабінету Міністрів України не Радою міністрів Автономної республіки Крим та обласними державними адміністраціями, а відповідними районними та обласними радами.
Прийняття законопроєкту дозволить забезпечити належний соціально-економічний розвиток гірських та високогірних населених пунктів, що втілюється в: підвищенні їх конкурентоспроможності шляхом започаткування нових виробництв, збільшення кількості робочих місць, підвищення рівня зайнятості населення; покращенні транспортної та інформаційної доступності; зменшенні рівня міграції населення; забезпеченні охорони навколишнього природного середовища шляхом раціонального управління природними ресурсами, розвитку наукомістких, енергоощадних, високотехнологічних та екофільних виробництв тощо.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)