19 / Квітень, 2021
Аналітики АМУ зауважують, що таке поняття, як тривалість обов’язкової освіти безпосередньо пов’язується з економічним і соціальним розвитком країни. Існують дослідження, які доводять, що довший час обов’язкового навчання має позитивний вплив як на окрему особу, так і в цілому на соціально-економічний розвиток держави. Так, кожен додатковий рік навчання асоціюється з більше ніж 8-ми відсотковим збільшенням рівня заробітної плати у дорослого населення.
А за інтегральним показником (ІРЛ), що розраховується щорічно для міждержавного порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як основних характеристик людського потенціалу різних країн, найвищі місця посідають країни, в яких тривалість повної загальної середньої освіти становить 13 років (Данія, Нідерланди,  Німеччина, Норвегія, Швейцарія).
Обов’язкова освіта - це визначений державою обов'язковим мінімумом освіти для кожної особи, що проживає в країні, який забезпечується фінансово та регулюється законодавством у сфері освіти. Як правило, початок обовязкової освіти співвідноситься з певним віком.
В Україні обов’язковою є повна загальна середня освіта (Конституція України, статті 53).  
Тривалість повної загальної середньої освіти, згідно з запровадженою реформою НУШ – 12 років, випускний вік учнів становить 18 років (рівень МСКО 3). Однак, на сьогодні (і до 2029 р.) фактична тривалість повної загальної середньої освіти становить 11 років (випускний вік учнів – 17 років), оскільки перехід на 12-річну загальну середню освіту відбувається поетапно:
  • для початкової освіти перехід розпочався 1 вересня 2018 року,
  • для базової середньої освіти розпочнеться 1 вересня 2022 року,
  • для профільної середньої освіти - 1 вересня 2027 року.
Разом з тим, законами у сфері освіти визначено як обов’язкову також дошкільну освіту дітей п’ятирічного віку, що дає підстави визначати тривалість обов’язкового навчання в Україні як таку, що складається з тривалості повної загальної середньої освіти і одного року дошкільної освіти, так, як і в 17 країнах Європи (Австрія, Болгарія, Греція, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швеція, Боснія та Герцеговина, Швейцарія, Сербія), в яких відвідування принаймні останнього року дошкільної освіти (рівень МСКО 0) є обов’язковим.  За цією логікою, обов’язкове навчання в Україні, станом на сьогодні й впродовж перехідного періоду до 12-річної повної ЗСО, становить 12 років (11 шкільної + 1 дошкільної) і становитиме 13 років (12+1) з 2029 року.
Питання визначення та тривалості обов’язкової освіти в Україні є дискусійним, оскільки в Конституції України обов’язковою освітою визначено лише повну загальну середню, а профільними законами, якими саме регулюється сфера освіти, – й останній рік дошкільної освіти. Це потребує вирішення на державному рівні, оскільки наразі існують розбіжності у формулюваннях положень статей Конституції України і законодавства про освіту щодо обов’язкової освіти.
Тривалість повної загальної середньої освіти в країнах-членах ЄС доволі різниться: від 12 до 14 років, при цьому випускний вік, після завершення повної загальної середньої освіти, в жодній країні не є меншим ніж 18 років. Тривалість обов’язкового навчання в Україні передбачена законами України «Про освіту» (2017 р), «Про дошкільну освіту» (в редакції 2020 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), не є винятковою, порівняно з іншими країнами Європи, а є такою ж, як у Німеччині (5 земель), Угорщині, Франції, Македонії.
Підхід до визначення тривалості обов’язкової освіти в Україні забезпечує обов’язковість включення третього рівня повної загальної середньої освіти (рівень МСКО 3), але при цьому надає варіативність її здобуття у закладах загальної середньої освіти (ліцеях, опорних школах) та професійної (професійно-технічної) освіти. Такий підхід з 2027 року, відколи, як передбачається, буде створено мережу комунальних ліцеїв, забезпечить можливість здобувачам повної загальної середньої освіти до досягнення ними 18-річного віку отримати ще й професійну освіту.
Слід також зазначити, що при визначенні тривалості освіти у старшій школі в Україні (МСКО 3) бралась до уваги необхідність розвантаження учнів старшої школи, оскільки загальний обсяг інформації з усіх навчальних предметів за останні роки різко зріс, та диференціації змісту освіти і викладання профільних предметів (виокремлення профільних предметів, відповідно до галузей наук - лише вони вивчатимуться більш поглиблено). При цьому профілізація старшої школи створює передумови для допрофесійної спеціалізації підлітків, що є важливим саме у цей період розвитку здобувачів освіти.
Обґрунтованість тривалості обов’язкової освіти підпорядкована віковим особливостям розвитку людини. Адже інтенсифікувати освітній процес і стиснути до мінімальної кількості років навчання дітей – практично неможливо, оскільки з об’єктивних причин учень зможе осягнути лише те, що є можливим для розуміння у його віковому періоді розвитку.
Поняття тривалості середньої освіти тісно пов’язане з готовністю дитини до систематичного навчання, яка визначає час початку шкільного навчання. В Україні здобуття початкової освіти, як правило, починається з 6 років, а наприклад у  Швеції, Фінляндії, Польщі, Литві та Латвії – із 7 років. При цьому час закінчення обов’язкової середньої освіти, як правило – 16 років (що може відрізнятися із часом закінчення повної загальної середньою освіти).
Тривалість обов’язкової освіти – це кількісний показник, який також включає в себе визначення тривалості одного навчального року та кількості навчальних годин в межах навчального року. Про останні параметри та про якісні показники загальної середньої освіти йтиметься в подальших аналітичних статтях.
 
Аналітика підготовлена в рамках співпраці з Інститутом педагогіки НАПН України.

Джерела: 1 джерело (ознайомитися), 2 джерело (ознайомитися).
 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)