17 / Березень, 2023

Асоціація міст України систематично працює над актуалізацією переліку видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися в умовах воєнного стану, опрацьовує запити та пропозиції громад-членів, формує та подає до центральних органів виконавчої влади відповідні пропозиції.

14 березня 2023 року постановою №230 Уряд ухвалив зміни до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, в яких врахував наступні пропозиції Асоціації міст України по розширенню переліку пріоритетних видатків місцевих бюджетів на:
- проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки земель;
- виготовлення містобудівної документації;
- встановлення у закладах соціального захисту пожежної сигналізації, системи блискавкозахисту, обробку дерев’яних конструкцій вогнезахисним розчином;
- виконання робіт з реконструкції споруд для очищення стічних вод, каналізаційних мереж і споруд на них;
- розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг;
- заходи місцевих програм підтримки та розвитку сільського господарства;
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення й утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання;
- накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву.
 
Прийнятими змінами також:
1) визначено особливості підписання планових документів, що застосовуються у бюджетному процесі та складання звітності розпорядників, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих, і не здійснюють свою діяльність у штатному режимі;
2) спрощено вимоги до подання розпорядниками (одержувачами) окремих документів до органів Казначейства за допомогою використання системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства – Казначейство».

Нагадаємо, перелік доповнювався по мірі виникнення необхідності в органів місцевого самоврядування за відповідними зверненнями Асоціації міст України:
від 10 березня 2022 року;
від 6 травня 2022 року;
від 7 липня 2022 року;
від 1 вересня 2022 року
- від 26 грудня 2022 року 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)