18 / Лютий, 2021

Моніторинг процесу передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст у власність територіальних громад показує непоодинокі випадки передачі районними радами ліквідованих районів майна спільної власності територіальних громад без врахування нового районування території України та вимог законодавства щодо передачі такого майна.

Публікуємо роз’яснення експертів АМУ з цього питання.   
Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 р. № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» змінено адміністративно-територіальний устрій країни та утворено нові райони.
Законом України від 17.11.2020р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» №1009-IX визначено, що правонаступник районної ради району, ліквідованого Верховною Радою України, після припинення відповідних районних рад як юридичних осіб, але не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України.
Також, абз. 2 та абз. 3 п.10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прописано, що майно, передане до комунальної власності областей і районів, а також набуте на інших законних підставах, є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким відповідно до Конституції України здійснюють районні та обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника або уповноваженого ним органу. За пропозицією сільських, селищних, міських рад районні, обласні ради повинні приймати рішення про передачу до комунальної власності відповідних територіальних громад окремих об'єктів, спільної власності територіальних громад, які знаходяться на їх території і задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.
Відповідно:
Перерозподіл повноважень, обов’язків та ресурсів для виконання цих повноважень є невід’ємною складовою децентралізації. Тому, з огляду на вимоги законодавства, районні ради зобов’язані передати майно спільної власності тим територіальним громадам, на території яких це майно знаходиться та задовольняє потреби цих громад. Такий обов’язок стосується як районних рад новоутворених районів, так районних рад вже ліквідованих районів.
З огляду на принцип обов’язковості виконання вимог законодавства, зокрема дотримання територіальності та з метою безконфліктного використання і належного фінансування об’єктів комунальної власності, поділ таких об’єктів (особливо, якщо майно є єдиним майновим комплексом) на частки між декількома співвласниками є неприпустимим.
Зважаючи на викладене, районні ради новостворених районів мають проаналізувати та при потребі внести зміни до рішень районних рад ліквідованих районів щодо приведення таких рішень у відповідність до законодавства.
 
Асоціація міст України наголошує, що злагоджена співпраця усіх учасників цього процесу є необхідною для якнайшвидшого досягнення якісних результатів та належного забезпечення інтересів усіх територіальних громад відповідних районів.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)