28 / Квітень, 2021
Асоціація міст України розглянула проект постанови Уряду «Про затвердження Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації» та має наступні висновки.
Слід зазначити, що введення стратегії просторового розвитку території, ще одного документу стратегічного планування, який по суті дублюватиме завдання наявних документів, передбачених чинним законодавством, не є доцільним та спричинить додаткове навантаження на органи місцевого самоврядування.
Також у чинному законодавстві відсутнє поняття «суттєвої зміни меж територіальної громади», що зустрічається у проекті Порядку. До того ж чітке регламентування порядку зміни меж територій територіальних громад має бути визначеним у відповідному законі, що регулюватиме саме питання адміністративно-територіального устрою, а не містобудівної діяльності.
Проект Порядку передбачає, що при розробленні та внесенні змін до містобудівної документації на місцевому рівні враховуються державні та регіональні інтереси, інтереси суміжних територіальних громад, інтереси територіальної громади, громадські інтереси, що можуть бути представлені у вигляді відповідних документів. Водночас у тексті документу відсутня згадка про визначення механізму підтвердження врахування інтересів вищезазначених суб’єктів. Особливо це питання є актуальним в контексті недопущення можливих конфліктних ситуацій між суміжними територіальними громадами при розробці містобудівної документації.
Крім того, запропонована норма, яка зазначає, що при розробленні комплексного плану та генерального плану передбачається врахування інтересів суміжних територіальних громад, зокрема відповідність стратегічним та оперативним цілям стратегії розвитку суміжних громад передбачає непряме втручання одного органу місцевого самоврядування у діяльність іншого органу місцевого самоврядування. Це є порушенням принципу правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень та повинно бути вилученим.
Враховуючи зазначене, Асоціація міст України звернулася до Міністерства розвитку громад та територій України із пропозицією доопрацювати проект постанови з врахуванням позиції АМУ.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)