30 / Квітень, 2021
27 квітня Верховна Рада України прийняла Закон України «Про основні засади молодіжної політики» (законопроєкт №3718). Закон визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми реалізації молодіжної політики в Україні, гарантії участі молоді у її формуванні та реалізації, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань. Закон був підготований за участі Асоціації міст України.
 
Закон визначає основні повноваження органів місцевого самоврядування в сфері молодіжної політики. Зокрема, вони:
розробляють та реалізують регіональні та місцеві програми з питань молоді відповідно до завдань Національної молодіжної стратегії, з врахуванням регіональних та місцевих потреб і запитів молоді; здійснюють оцінку ефективності їх реалізації;
забезпечують формування, оптимізацію та розвиток молодіжної інфраструктури;
сприяють створенню та забезпечують  діяльність молодіжних центрів, інших установ, що забезпечують вирішення питань соціального захисту та соціального розвитку молоді;
сприяють реалізації програм підготовки молодіжних працівників, інших фахівців, які працюють з дітьми та молоддю;
сприяють створенню та забезпечують підтримку діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи, в тому числі шляхом їх залучення до виконання соціальних замовлень для місцевих потреб, делегування їм повноважень щодо реалізації місцевих та регіональних програм (проектів, заходів) у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію молодіжної політики;
сприяють створенню молодіжних рад, інших консультативно-дорадчих та робочих органів для забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації молодіжної політики, вирішенні інших питань, що стосуються молоді;
  розробляють місцеві фінансово-кредитні механізми забезпечення економічної доступності житла для молодих сімей та молодих громадян;
можуть встановлювати для молодіжних та дитячих громадських об’єднань пільги із плати за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності) та податку на нерухоме майно державної і комунальної власності, відмінне від земельної ділянки, плати за користування нерухомим майном (його частиною);
ініціювати встановлення премій, стипендій, інших заохочень за особливі досягнення молоді в різних сферах.
Асоціація міст України сподівається на якнайшвидше підписання Закону Президентом України та реалізації його на практиці.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)