21 / Лютий, 2022
Для допомоги в роботі органів опіки та піклування органи місцевого самоврядування утворюють опікунські ради з питань забезпечення прав повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Такі опікунські ради створюються як консультативно-дорадчі органи, до складу яких входять депутати, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і громадськості.
Діяльність опікунських рад слабо регламентована законодавством і згадується, фактично, лише в Правилах опіки та піклування 1999 року. Водночас, для полегшення їх роботи, органи місцевого самоврядування наділяють опікунські ради такими основними завданнями:
  • сприяння забезпеченню реалізації особистих немайнових і майнових прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, які потребують опіки та піклування;
  • попередній розгляд та надання відповідних рекомендацій і висновків з питань, віднесених до її компетенції, для прийняття відповідних рішень органом опіки та піклування;
  • розгляд проблемних питань, які потребують колективного вирішення;
  • прийняття рішень та вжиття заходів щодо захисту прав та інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, у випадку неналежного виконання опікунами та піклувальниками своїх обов’язків;
  • вирішення питань, пов’язаних із оформленням до спеціалізованих закладів повнолітніх недієздатних осіб, які залишились без опіки.
Для допомоги громадам в організації діяльності опікунської ради Асоціація міст України підготувала зразки документів:
 

Зазначені документи не є обов’язковими для використання органами місцевого самоврядування. При підготовці зразку Положення було використане діюче Положення про опікунську раду з питань забезпечення прав недієздатних та обмежено дієздатних осіб, які потребують опіки та піклування, при виконкомі Луцької міської ради.

 

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)