17 / Серпень, 2021
На сайті Верховної Ради України опубліковано проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального захисту населення та захисту прав дітей у зв'язку з утворенням Національної соціальної сервісної служби та її територіальних органів» №5849. Законопроєкт, розроблений Мінсоцполітики за участі Асоціації міст України, чітко розділяє повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту населення. Документ є важливим та актуальним у зв'язку з тим, що на сьогодні органи місцевого самоврядування базового рівня (виконавчі органи сільських, селищних та міських рад) мають різні повноваження.
 
► Органи місцевого самоврядування базового рівня набувають однакових повноважень у сфері соціального захисту населення
Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад усіх територіальних громад здійснюватимуть однакові повноваження у сфері соціального захисту населення, зокрема прийматимуть документи від громадян для призначення державної соціальної підтримки та забезпечуватимуть надання соціальних послуг та здійснення соціальної роботи. Зрівняння повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня з питань захисту прав дітей вирішується законопроєктом № 5586.
 
► На рівні законів визначається повноваження Національної соціальної сервісної служби України
Законопроєкт розділяє повноваження у сфері соціального захисту населення між двома центральними органами виконавчої влади:
 • Мінсоцполітики (ЦОВВ, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення);
 • Національна соціальна сервісна служба України (ЦОВВ, який реалізує державну політику у сфері соціального захисту населення, захисту прав дітей, здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та за дотриманням прав дітей).
Нацсоцслужба відповідно до Концепції реалізації державної політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України №1057-р, в подальшому утворить свої територіальні органи на обласному та районному рівнях.
 
► Розділено повноваження органів, які приймають документи, та які призначають і виплачують допомоги
Законопроєктом визначено, що:
 • виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, центри надання адміністративних послуг приймають документи від громадян та передають їх Нацсоцслужбі;
 • Національна соціальна сервісна служба України призначає та виплачує державні соціальні допомоги, пільги та субсидії (Нацсоцслужба може приймати документи у разі надсилання їх поштою або в електронній формі).
На сьогодні призначення та виплата допомог покладається на райдержадміністрації та виконавчі органи міських рад міст обласного значення. Наявний стан речей не відповідає принципу децентралізації, оскільки усі органи місцевого самоврядування базового рівня повинні мати однакові повноваження.
 
► Контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання державної соціальної підтримки покладається на Нацсоцслужбу
Відповідно до законопроєкту контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання державної соціальної підтримки, використанням коштів державного бюджету, виділених на зазначені цілі, здійснює Нацсоцслужба.
 
► Нагляд за дотриманням законодавства щодо призначення і виплати пенсій покладається на Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу
Державне регулювання та нагляд за дотриманням норм законодавства щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій у солідарній системі здійснюватимуть Мінсоцполітики та Нацсоцслужба.
 
► Органи місцевого самоврядування визначаються суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми
Органи місцевого самоврядування у сфері протидії торгівлі людьми:
 1. Беруть участь у роботі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми відповідно до визначеного Кабінетом Міністрів України порядку;
 2. Забезпечують проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми;
 3. Організовують проведення інформаційних кампаній, у тому числі з використанням засобів масової інформації;
 4. Забезпечують створення та підтримку пунктів консультування та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань протидії торгівлі людьми;
 5. Співпрацюють з міжнародними та неурядовими громадськими організаціями, об’єднаннями громадян з питань протидії торгівлі людьми;
 6. Беруть участь у впровадженні та функціонуванні Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
 7. Реалізують заходи, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження домашнього насильства та дискримінації за ознакою статі.
Розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбудеться через шість місяців з дня опублікування Закону (у разі прийняття), тобто не раніше квітня 2022 року.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)