19 / Серпень, 2021
Міністерство розвитку громад та територій України у відповідь на звернення АМУ надало роз’яснення (завантажити) щодо відповідності кваліфікаційних сертифікатів у сфері містобудування, які дають право на виконання робіт щодо об’єктів СС1, СС2, СС3.
Зокрема, у відповіді зазначено:
 
1. При визначенні відповідності кваліфікаційного сертифіката слід керуватися відповідністю робіт (послуг), які виконуються щодо об’єктів певного класу наслідків (відповідальності), кваліфікаційній категорії і професійній спеціалізації виконавця, що установлені кваліфікаційними вимогами, та роботам (послугам), спроможність виконання яких визначена кваліфікаційним сертифікатом, а також враховувати дотримання вимог безстроковості кваліфікаційного сертифіката, визначених статтею 17 Закону України «Про архітектурну діяльність.
 
2. Кваліфікаційні сертифікати інженерів технічного нагляду, у яких зазначено спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідної категорії складності, дають право здійснювати технічний нагляд на об’єктах того класу наслідків (відповідальності), до якого належить об’єкт будівництва відповідно:
  • I та II категорій складності належать до об’єктів з незначними (СС1) наслідками; 
  •  III та IV категорій – до об’єктів з середніми (СС2) наслідками; 
  • V категорії – до об’єктів із значними (СС3) наслідками. 
3. Видані до 1 січня 2016 р. кваліфікаційні сертифікати, які не містять інформації про кваліфікаційну категорію виконавця та клас наслідків (відповідальності) об’єкта, за умови дотримання вимог безстроковості, визначених статтею 17 Закону України «Про архітектурну діяльність», можуть використовуватися при виконанні робіт на об’єктах класу наслідків (відповідальності) СС1. 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)