04 / Січень, 2024

Асоціація міст України надала Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення моніторингу та оцінювання державної регіональної політики» з тим, щоб уникнути невизначеності та різних підходів відповідальних за заповнення Моніторингового звіту при внесенні даних до граф про обсяги фінансування та забезпечити реальне порівняння та оцінювання результативності й ефективності використання публічних коштів на цілі державної регіональної політики.

Серед іншого, Асоціація міст України запропонувала наступне:

- в Порядку здійснення моніторингу державної регіональної політики визначити процедуру й форму моніторингу розвитку функціональних типів територій, мікрорегіонів та макрорегіонів, а також точно зазначити, в яких випадках такий моніторинг здійснюється;

- в Порядку оцінювання державної регіональної політики визначити процедури оцінювання розвитку функціональних типів, мікро- та макрорегіонів (у разі здійснення їх моніторингу);

- у змінах до додатку 2 до Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та Плану заходів з її реалізації,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 р. № 817, визначити конкретні обсяги фінансування державної регіональної політики на період реалізації Стратегії та Плану заходів, а також доповнити пункт 3 проєкту постанови змінами, що передбачатимуть порівняння планових та фактичних показників фінансування державної регіональної політики.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)