04 / Листопад, 2020
У рамках дiяльностi АМУ створюється робоча група проєкту «Iнновацiйний прорив». Освiта - це майбутнє України. Країна потребує невiдкладних змiн та трансформацiй. Нас очiкує довгий та складний шлях болючих реформ. Свiт змiнюється i в цьому новому свiтi роль людини, особистостi значно зростає. Країна потребує, з одного боку, оптимiзації видаткiв на освiту, а з iншого - впровадження нових пiдходiв для пiдготовки громадянина , який готовий до ефективної діяльності в час бурхливих змiн.
2020 рiк виявив значнi проблеми в середнiй освiтi. Карантиннi обмеження, вiдсутнiсть досвiду та напрацьованих методик дистанцiйної освiти, невисока цифрова компетентнiсть учителів - це та iншi питання привернули увагу до проблем надання якiсних освiтнiх послуг. 
Мета проєкту «Інноваційний прорив» - знайти рiшення для радикальних перетворень, якi задовольнятимуть потреби держави, органiв мiсцевого самоврядування, економiки та учасникiв освiтнього процесу.
Завдання робочої групи - напрацювання конкретних крокiв, залучивши до участi освiтян, управлiнцiв рiзного рiвня, бiзнес-структури, громадськi органiзацiї.
Асоціація міст України запрошує долучитися Офic Президента, народних депутатiв, МОН, Мiнцифру та Першу Ледi, яка опiкується проблемами дiтей.
Що все таки має отримати держава вiд системи освiти як у поточному освiтньому процесi, так i кiнцевому результатi? - вiдповiдь на це питання маємо знайти разом.
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)