03 / Червень, 2021
2 червня відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
У засіданні взяв участь аналітик АМУ з питань організації діяльності органів місцевого самоврядування Олександр Логінов.
Під час заходу, зокрема, була розглянута аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень «Щодо оптимізації керівного складу районних та обласних рад та пропозиції про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"».
Асоціація міст України проаналізувала надані у документі висновки і рекомендації та висловила таку позицію:
  • висновки та обґрунтування аналітичної записки мають суперечливий характер  і  спрямовані на формування в суспільстві негативного ставлення до місцевого самоврядування взагалі та органів місцевого самоврядування всіх рівнів зокрема, як до найбільших порушників законодавства; 
  • існує різне тлумачення відповідних норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо призначення кількох заступників голови районної ради та має місце їх неоднакове застосування, а така ситуація потребує окремого регулювання;
  • запропоноване законодавче регулювання обмеження кількості заступників чи доцільності існування таких посад в місцевих радах різного рівня може бути розцінене як порушення принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, зокрема, положення щодо автономності визначати власні структури. Слід зазначити, що на цьому акцентували увагу народні депутати-члени Комітету; 
  • питання приведення кількості заступників районних та обласних рад в окремих місцевих радах у відповідність до Закону можливо вирішити через керівні органи партій, від яких депутати місцевих рад були обрані, шляхом проведення роз'яснювальної роботи та внесенням відповідних рішень на сесії таких рад;
  • застосування імперативного мандату до депутатів тих місцевих рад, які голосували за рішення, що не відповідають законодавству, чи тих, хто не підтримає позицію партії про необхідність приведення рішень ради у відповідність до Закону. 
АМУ висловлює сподівання, що у майбутньому дослідження проблематики функціонування місцевого самоврядування буде проводитися у співпраці з Асоціацією задля уникнення односторонніх чи необ'єктивних висновків, які можуть негативно вплинути на взаємовідносини держави та органів місцевого самоврядування.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)