21 / Березень, 2018

20 березня 2018 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Державна служба якості освіти України провела стратегічну сесію «Система забезпечення якості шкільної освіти. Завантаження». Близько 120 представників шкіл, органів управління освітою, науковців, педагогічних працівників, освітніх експертів, громадськості обговорили завдання розбудови і функціонування системи забезпечення якості освіти та залучилися до розробки відповідних стандартів та рекомендацій. Від Асоціації міст України участь у сесії взяла аналітик з питань освіти АМУ Людмила Мозгова.

Учасників заходу привітали Леонід Губерський, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та Павло Хобзей, заступник Міністра освіти і науки України.

   

«Державна служба якості освіти України має врівноважувати врядування в сфері освіти в Україні і забезпечувати баланс між повноваженнями органів місцевого самоврядування і державною політикою. Звісно, що органи управління освітою на місцях розробляють власну політику, але мають врахувати також і загальнодержавну. ДСЯО ‒ це передовсім допоміжний, а не контрольний орган із забезпечення якості освіти», ‒ акцентував Павло Хобзей.

Трансформація системи «контролю та покарання» в систему «довіри та допомоги» під час контролю якості освіти – це першочергове завдання для новоствореної Державної служби якості освіти (ДСЯО). Про це повідомив очільник Держслужби Руслан Гурак під час стратегічної сесії «Система забезпечення якості шкільної освіти. Завантаження».

«Ми змінюємо ідеологію Державної служби якості освіти через нові підходи в роботі. Насамперед – трансформація системи «контролю та покарання» в систему «довіри та допомоги». Враховуючи наявний значний розрив очікувань з боку безпосереднього замовника якісної освіти – суспільства, ми повинні: з одного боку, задовольнити суспільні потреби у достовірній, повній, точній і своєчасній інформації про те, як забезпечується освітній процес, а з іншого боку, допомогти кожній школі сформувати якісне освітнє середовище», – розповів Руслан Гурак.

Він зазначив, що Закон «Про освіту» ліквідував атестацію шкіл – процедуру, яка себе дискредитувала як неефективна. Також скасовано функції інспектування в місцевих управліннях освіти. Тобто повноваження з контролю якості освітньої діяльності переходять від місцевих органів влади до ДСЯО.

 «В 2017 і 2018 роках ми приділили значну увагу вивченню кращого міжнародного досвіду щодо механізмів здійснення нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, зокрема, щодо формування процедур, критеріїв, правил оцінювання діяльності закладів освіти. Результати аналізу засвідчили, що ми вибрали правильний напрямок розвитку системи, яка в цілому враховує європейській підхід до забезпечення якості освіти», – повідомив очільник Держслужби.

Передбачається, що одним із основних інструментів забезпечення і підвищення якості освіти повинен стати так званий інституційний аудит. Результатом інституційного аудиту будуть рекомендації для усунення та попередження порушень, а також ефективного і сталого розвитку закладу освіти.

Окрім того, Руслан Гурак акцентував на тому, що запроваджена Законом України «Про освіту» громадська акредитація закладів освіти є новим явищем в освітньому просторі. «Якщо напрацьований спільно її механізм запрацює і дасть свої результати, то наші європейські партнери зможуть запозичити досвід України і втілити в своїх країнах», ‒ додав очільник Держслужби.

Про досвід здійснення контролю в сфері освіти розповів Ондржей Андрис, заступник головного шкільного інспектора Чеської Республіки.

Під час роботи сесії в групах відбулось обговорення таких важливих питань: забезпечення академічної доброчесності, стратегія та процедури забезпечення якості загальної середньої освіти; оцінювання здобувачів освіти; оцінювання педагогічної діяльності працівників; оцінювання управлінської діяльності керівників закладів освіти; забезпечення ресурсів для організації освітнього процесу, інформаційних систем для управління закладом освіти, створення інклюзивного середовища, розробка та затвердження освітніх програм та управління освітою в умовах децентралізації.

 

«Проведення таких стратегічних сесій є запорукою демократичної освітньої політики в державі. Від того, які показники ми закладемо в механізм контролю, залежатиме обʼєктивність оцінки діяльності закладів освіти й відповідно якість освіти. При цьому варто розуміти, що поняття виключно контролю не дасть своїх результатів, адже за наслідками перевірки мають бути розроблені чи сформульовані пропозиції та шляхи усунення недоліків. Вітаємо якісно новий початок роботи ДСЯО й очікуємо на плідну співпрацю з Асоціацією міст України під час розроблення відповідних процедур», ‒ повідомила аналітик АМУ Людмила Мозгова.

Аналітичний центр АМУ

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)