29 / Серпень, 2022
22 серпня 2022 року Правління Асоціації міст України затвердило позицію Асоціації щодо проєкту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» №6504.
У законопроєкті №6504 закладено норми, які нівелюють досягнення всієї реформи децентралізації та можливі здобутки, що закладалися в основу законопроєкту. Так, в проєкті пропонується ввести неконкурентний розмір оплати праці службовців муніципалітетів, демотивуються працівники органів місцевого самоврядування та створюються передумови для корупційних зловживань в усіх сферах обслуговування громадян. А саме:
  • встановлюється найменший посадовий оклад на рівні 2 прожиткових мінімумів;
  • визначається верхня межа базового посадового окладу у розмірі 8 прожиткових мінімумів для всіх категорій посад;
  • запроваджується максимальний розмір премії - 30% посадового окладу.
Встановлення будь-якої фіксованої верхньої межі та обмеження премій зумовить неможливість для керівників органів місцевого самоврядування встановлювати посадовим особам рівень оплати праці, які хоча б мінімально відповідатимуть умовам ринку праці.
Такий підхід до формування посадових окладів зупинить й залучення на службу в органах місцевого самоврядування молодих фахівців, адже вимоги антикорупційного та фахового законодавства не будуть компенсовані.
Прийняття таких законодавчих норм щодо оплати праці муніципальних службовців створить передумови для відтоку професійних кадрів, що суттєво знецінить здобутки децентралізації, послабить ефективність та якість роботи місцевого самоврядування, підвищить корупційні ризики.
Окрім того, названі положення законопроєкту №6504 щодо оплати праці не узгоджуються із статтею 6 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка акцентує на забезпеченні умов служби та винагороди, які були б прийнятними для висококваліфікованого персоналу та відповідали ринковому рівню оплати праці.

Правління Асоціації міст України наголосило на неприпустимості прийняття законодавства, яке загрожує знищенням кадрового потенціалу муніципалітетів та створює корупційні ризики у їх роботі, на противагу європейським прагненням України.

 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)