11 / Вересень, 2020
У 2020 році закінчується дія Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки. Основна мета її прийняття полягала у забезпеченні права громадян на споживання питної води в необхідних обсягах та відповідної якості.
 
Завдяки цій програмі підприємствам водопостачання та водовідведення з державного бюджету виділялися кошти на фінансування заходів:
 
  • з розвитку та реконструкції систем централізованого водопостачання та водовідведення;
  • з охорони джерел питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог державних стандартів;
  • з нормативно-правового забезпечення у сфері питного водопостачання та водовідведення;
  • з розроблення та впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій, обладнання та приладів.
Не зважаючи на те, що фінансування заходів здійснювалося в значно меншому об’ємі, ніж було передбачено Програмою, надана державою підтримка суттєво покращила фінансовий стан підприємств ВКГ, надавши їм можливість забезпечувати споживачів якіснішою питною водою. Наприклад, на цілі програми у 2018 році з Державного бюджету України було виділено 200 млн грн (при цьому підприємства ВКГ подали на конкурс проєктів на загальну суму 1,3 млрд грн). Така активність підприємств викликана їх незадовільним фінансово-економічним станом, а також неможливістю органів місцевого самоврядування надати необхідну підтримку на оновлення основних фондів з коштів місцевих бюджетів. Слід також зазначити, що процедури отримання грантових, позикових коштів міжнародних фінансових інституцій є досить тривалими в процесі та пов’язані з значними ризиками.
Тому з метою продовження підтримки підприємств галузі водопостачання та водовідведення, Мінрегіон розробив та направив до центральних органів виконавчої влади і профільних асоціацій законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки», який передбачає продовження дії Програми ще на 5 років.
За результатами аналізу законопроєкту щодо продовження дії Програми, Асоціація міст України підтримала його без зауважень.
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)