21 / Січень, 2020
Асоціація міст України проаналізувала Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, надісланий Мінсоцполітики на погодження, та надала ряд пропозицій.
 
АМУ пропонує виплачувати додаткову компенсацію тільки за рішенням органу місцевого самоврядування
Порядком установлюється, що фізичним особам, які надають соціальні послуги, щомісячні компенсаційні виплати (призначені відповідно до постанови № 558) проводяться до дати призначення таким особам іншої виплати на догляд або до 31 грудня 2022 року. Зазначена норма не відповідає Закону України «Про соціальні послуги» та потребує додаткових видатків з місцевих бюджетів. Відповідно до статті 142 Конституції України витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.
АМУ пропонує передбачити, що фізичним особам, які надають соціальні послуги, щомісячна компенсація, призначена відповідно до постанови № 558, може продовжувати виплачуватись до дати призначення іншої виплати на догляд, установленої законодавством за рішенням органу, яку її призначив.
 
АМУ пропонує вдосконалити взаємодію стосовно виплат між органами місцевого самоврядування та органами державної влади
Порядком передбачено, що у разі відсутності в ОТГ органу соцзахисту призначення і виплата компенсації може проводитись іншим органом соцзахисту згідно з договором про співробітництво територіальних громад. Зазначаємо, що відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» районна рада та РДА не є об’єктами співробітництва. На сьогодні в більшості випадків на території ОТГ призначення і виплата компенсації здійснюють РДА. Це пов'язано з тим, що у виконавчих органів рад ОТГ відсутня електронна взаємодія з Пенсійним фондом України та Державною податковою службою України.
Оскільки вищезазначена взаємодія на сьогодні лише напрацьовується, АМУ пропонує передбачити, що органи місцевого самоврядування можуть передавати повноваження з призначення і виплати компенсації іншому органу місцевого самоврядування або органу державної влади відповідно до чинного законодавства за умови передачі  відповідних фінансових ресурсів.
 
АМУ пропонує включати всіх членів сім’ї при розрахунку її доходу
Порядком передбачено, що до складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, не включаються особи, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. У такому випадку, якщо сім’я складається з двох осіб (особа, яка надає послуги і особа, яка отримує послуги), то компенсація за догляд може досягати 2027 грн в місяць, що в 6 разів більше ніж компенсація, передбачена Урядовою постановою № 558. Зазначене призведе до додаткових видатків з місцевих бюджетів та змінює сутність соціальних послуг: соціальна послуга фактично змінюється соціальною допомогою з місцевого бюджету.
Тому АМУ пропонує:
  • до складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації, включити осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі;
  • надати право органам державної влади та органам місцевого самоврядування, які виплачують компенсацію, самостійно встановлювати мінімальний розмір компенсацій та виключати деякі категорії громадян із складу сімей фізичних осіб, які звертається за призначенням компенсації.
АМУ пропонує надати право здійснювати догляд усім членам сім’ї, зокрема бабі/діду, онукам, брату/сестрі
З тексту Порядку випливає, що бабуся/дідусь не може здійснювати догляд за онуками, а онуки не можуть здійснювати догляд за ними. Відповідно до частини шостої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» догляд на непрофесійній основі може здійснюватись за членами своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки. Виходячи з частин другої та третьої статті 2 та частини другої статті 3 Сімейного кодексу України до складу сім’ї можуть також входити баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки, рідні брати та сестри, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки. На сьогодні часто вищезазначені члени сім’ї надають соціальні послуги на догляд та, відповідно, отримують компенсацію.
АМУ пропонує передбачити, що вищезазначені члени сім’ї, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки, можуть також здійснювати догляд та включити їх до складу сім’ї фізичної особи, яка звертається за призначенням компенсації.
 
АМУ пропонує визначити умови, за яких компенсація призначатись не буде
Порядком не визначено умови, за яких компенсація не буде призначатись, що призведе до неефективного та надмірного використання коштів державного та місцевих бюджетів. Вважаємо за доцільне, зокрема, передбачити норми, аналогічні нормам в Урядовій № 558, а саме, що компенсація не призначається:
1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:
  • державну  соціальну  допомогу  на догляд відповідно до Закону України  «Про  державну  соціальну  допомогу  особам, які не мають права  на пенсію, та особам з інвалідністю»  або надбавку на догляд до  державної  соціальної  допомоги згідно із Законом України «Про державну    соціальну    допомогу   особам з інвалідністю   з   дитинства   та дітям з інвалідністю»;
  • надбавку  на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України  «Про  загальнообов’язкове державне пенсійне  страхування», Закону України «Про пенсійне  забезпечення», Закону України  «Про пенсійне  забезпечення  осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;
  • відшкодування  витрат на надання послуг по догляду відповідно до  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне соціальне страхування  від  нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»;
2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу  на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;
3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній або на професійній основі;
4) самозайнятим особам;
5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
 
Асоціація міст України погодила Мінсоцполітики проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі» із зауваженнями.
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)