23 / Січень, 2020
Асоціація міст України проаналізувала розроблений Мінсоцполітики Порядок здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги». Порядок передбачає, зокрема, контроль обласних державних адміністрацій за органами місцевого самоврядування.
 
На думку АМУ, запропонована редакція Порядку суперечить:
1. Конституції України: органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади (делеговані повноваження згідно зі статтею 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») підконтрольні відповідним органам виконавчої влади (стаття 143).
2. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
  • виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади (стаття 11);
  • державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень (стаття 20);
3. Закону України «Про місцеві державні адміністрації»: місцеві державні адміністрації на відповідній території контролюють виконання наданих органам місцевого самоврядування законом повноважень органів виконавчої влади (стаття 35).
 
Враховуючи те, що забезпечення надання соціальних послуг відноситься до власних повноважень виконавчих органів рад, Порядок контролю не відповідає Конституції та законам України
Довідково АМУ повідомляє, що на сьогодні місцеві органи виконавчої влади мають достатньо способів здійснювати контроль за додержанням законодавства на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, зокрема:
  1. Місцеві держадміністрації для реалізації контрольних повноважень можуть впливати на незаконні дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування в межах адміністративного судочинства відповідно до статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України.
  2. Місцеві держадміністрації можуть звертатися до органів прокуратури у разі порушення інтересів громадян або держави органами місцевого самоврядування  відповідно до статті 23 Закону України «Про прокуратуру».
Аналітичний центр АМУ
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)