30 / Вересень, 2020
Асоціація міст України проаналізувала лист Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій щодо можливих змін у формулі розподілу освітньої субвенції та впливу цих змін на граничний обсяг освітньої субвенції у 2021 році в контексті розгляду проєкту Закону України  «Про Державний Бюджет України на 2021 рік».
За результатами розгляду АМУ висловила так пропозиції та зауваження:
  • Щодо відповідності граничного обсягу освітньої субвенції, доведеного Мінфіном на 2021 рік, необхідному обсягу освітньої субвенції на 2021 рік, ураховуючи підвищення посадового окладу педагогічних працівників
АМУ зауважує, що фактична кількість учителів, які працюють у школах, значно перевищує розрахункову кількість ставок, яка використовується у розрахунку формули розподілу освітньої субвенції, що призводить до  дефіциту коштів на заробітну плату вчителів в окремих бюджетах, та  може призвести до виплати надбавок у зменшених розмірах. В освітній субвенції на 2021 рік використано показник заробітної плати, що ураховує підвищення посадового окладу педагогічних працівників (І тарифний розряд) до 2782 грн. Підвищення посадового окладу ще більше збільшить дефіцит освітньої субвенції та призведе до збільшення видатків з місцевих бюджетів на оплату праці педагогічним працівникам.
Крім цього АМУ зазначає, що в разі набуття з 01.01.2021 р. чинності постанови Кабміну від 10 липня 2019 р. №822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», мінімальний посадовий оклад вчителя збільшиться втричі, а освітня субвенція має зрости щонайменше до 138 млрд грн., оскільки показник «Річної середньої заробітної плати» складатиме 340 тис грн.
 
  • Щодо впливу наближення значень розрахункової наповнюваності класів до фактичної на заробітну плату вчителям
Наближення значень розрахункової наповнюваності класів (РНК) до фактичної наповнюваності класів (ФНК), що застосовується в обрахунку формули освітньої субвенції, відображатиме більш реально кількість класів, яка існує на сьогодні в Україні. Це призведе до збільшення кількості розрахункових ставок педпрацівників, та передбачатиме або збільшення граничного обсягу освітньої субвенції, або зменшення показника річної заробітної плати педагогічним працівникам, порівняно із заявленою у проєкті держбюджету на 2021 рік у сумі 194 тис грн.
Разом з тим АМУ підкреслює, що ФНК подекуди складатиме 30 і більше учнів. Це потребуватиме необхідності введення у формулу розподілу освітньої субвенціїдодаткового коефіцієнту поділу класу на групи при вивченні окремих предметів.
 
  • Щодо впливу на розмір освітньої субвенції показників доєднаних сільських територій до міст обласного значення
АМУ наголошує, що відповідно до нового адміністративно-територіального устрою, до складу міських територіальних громад, в тому числі міст обласного значення, також увійшли прилеглі села і селища. У формулі освітньої субвенції для сільських і селищних громад обраховується РНК, відповідно до щільності населення від 10 до 20,5. При розрахунку освітньої субвенції наявність сільського населення у територіальних громадах міст враховується лише для міст обласного значення, що не є обласними центрами, та за умови, що відсоток сільського населення становить більш ніж 25. Для інших випадків наявність сільського населення у міських територіальних громадах не враховується. Асоціація міст України констатувала, що Формула розподілу освітньої субвенції, затверджена постановою Кабміну від 27 грудня 2017 р. №1088, не враховує зміни в адміністративно-територіальному устрої та розподілу повноважень між рівнями органів місцевого самоврядування, зокрема в частині:
- передачі повноважень у сфері загальної середньої освіти від районів до територіальних громад (з 1 січня 2021 року всі школи в Україні мають перейти у власність громад, натомість у формулі досі використовується таке поняття як «районний бюджет»; у проєкті Державного бюджету на 2021 рік (№4000) освітня субвенція для районних бюджетів не передбачена);
- ліквідації терміну «об’єднана територіальна громада» у бюджетних відносинах з 2021 року;
-  формування міських територіальних громад в складі міст та сільських територій, зокрема міст обласного значення та міст-обласних центрів.
АМУ зазначає, що враховуючи вищенаведене розподіл освітньої субвенції у Державному бюджеті на 2021 рік (№ 4000 від 14.09.2020) призведе до значних розбіжностей між реальною кількістю класів і педагогічних ставок та недофінансування закладів освіти на сільських територіях.
 
  •  Щодо впливу змін у формулі і порядку розподілу освітньої субвенції у 2021 році на розмір розрахункової заробітної плати
Показник розрахункової заробітної плати педпрацівникам (РЗП) не залежить від змін у формулі і порядку розподілу освітньої субвенції, а обраховується із ставки заробітної плати вчителя вищої категорії з доплатами і нарахуваннями, виплати оздоровчих та щорічної грошової винагороди в розмірі посадового окладу.
 
Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)