11 / Вересень, 2017
Провідну роль у здійсненні врядування на місцях виконують молодіжні організації, що мають не тільки дорадчий голос у міських, сільських та селищних радах, а й забезпечують розвиток громад. Про роль молодіжних організацій у розвитку громад та про те, як Асоціація міст України сприяє розвитку молодіжного руху, аналітик Асоціації міст України Людмила Мозгова розповіла на Всеукраїнській конференції на тему: Молодіжна політика в умовах децентралізації» (читати).
«Закон України «Про молодіжні та громадські організації» дає не тільки визначення поняття молодіжної організації, а й обумовлює можливість її створення, – сказала аналітик АМУ. – На рівні законодавства України визначено важливу роль таких організацій, що, на нашу думку, повинно бути враховано місцевими органами влади».
Людмила Мозгова окреслила основні напрями підтримки молодіжної політики органами місцевого самоврядування. Так, місцева влада:
  • надає фінансову підтримку діяльності у межах повноважень, визначених законом (видатки надходять із місцевого бюджету на реалізацію молодіжних програм);
  • залучає молодь до виконання замовлень для державних та місцевих потреб;
  • делегує повноваження у межах діяльності молодіжних організацій, фінансує їх та контролює цільове використання коштів;
  • бере участь у реалізації молодіжних проектів;
  • стимулює молодь до активної діяльності, залучає її до розробки місцевих програм розвитку міст/селищ/сіл, запроваджує місцеві премії чи відзнаки для молодих активістів;
  • створює умови для введення представника молодіжної організації до складу виконавчого комітету, виносить питання, які турбують молодь, на розгляд ради, надає можливість поширювати інформацію про діяльність громадської молодіжної організації у місцевих ЗМІ тощо.
«Асоціація міст України робить значний внесок у розвиток молодіжної політики в Україні, зокрема у партнерстві з Міністерством молоді та спорту та з іншими міністерствами сприяє розвитку молодіжного руху», – сказала Людмила Мозгова. Так, АМУ ініціювала підвищення заробітної плати тренерам ДЮСШ, розробила Приблизне положення про відділ освіти, молоді та спорту (опубліковано у Практичному посібнику з питань організації роботи ОМС ОТГ (модуль 3, видання друге); долучилася до підготовки документації з питань регіонального замовлення на підготовку робітників у ПТНЗ. Також Асоціація постійно поширює кращий досвід роботи молоді через власну Інтернет-платформу, видання АМУ тощо.
 
 

Галузь: 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)