26 / Серпень, 2020
13 серпня 2020 року Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, розвитку громад і територій, освіти, науки та інновацій, охорони здоров’я, економічної, фінансової і правової політики, правоохоронної діяльності, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури розглянув проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 283 Податкового кодексу України», розроблений Міненерго.
Законопроєктом пропонується виключити з оподаткування земельним податком землі забруднені радіоактивними речовинами, на яких розташовані місця зберігання відходів уранового виробництва, будівлі та споруди колишнього уранового виробництва ВО «Придніпровський хімічний завод», в тому числі, на яких розташовані інженерно-технічні комплекси охорони об’єктів і території цього виробничого об’єднання.
Асоціація міст України відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» розглянула зазначений законопроєкт та не підтримує запропоновані законодавчі ініціативи з наступних причин:
Розширення кола земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком негативно вплине на фінансову спроможність бюджетів місцевого самоврядування зменшивши їх обсяги через втрати земельного податку та призведе до розбалансування цих бюджетів, а також до недофінансування заходів у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та інших, в тому числі заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної інфекції.
Щорічні втрати земельного податку через запропоновані законодавчі ініціативи складуть щонайменше 7,0 млн грн.
 Розробником законопроєкту в порушення статті 142 Конституції України, частини першої статті 27 та статті 103 Бюджетного кодексу України не запропоновано механізму компенсації втрат місцевих бюджетів для досягнення їх збалансованості.
У пояснювальній записці в частині фінансово-економічного обґрунтування відмічається, що реалізація законопроєкту не потребує додаткових витрат Державного бюджету України, що не відповідає дійсності, оскільки надання державою додаткових податкових пільг, які зменшують доходи місцевих бюджетів, має супроводжуватися наданням додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію відповідних втрат доходів місцевих бюджетів. Тому запропоновані законопроектом зміни є незбалансованими.
 Законопроєкт порушує такі принципи податкового законодавства як:
- рівність усіх платників перед законом, недопущення будь - яких  проявів податкової дискримінації. Законопроєктом в частині плати за землю передбачаються податкові преференції для певної категорії земель та чітко визначеного землекористувача, що є неприпустимим;
- фіскальна достатність - встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями.
Запровадження запропонованих змін приведе до втрат бюджетів місцевого самоврядування та недофінансуванню соціально-важливих напрямків, в тому числі унеможливлять належне проведення та реалізацію усього комплексу заходів щодо профілактики та лікуванню онкологічних захворювань, фінансування заходів щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусної інфекції на місцевому рівні.
Асоціація звертає увагу на неприпустимість втручання держави у діяльність місцевого самоврядування, зокрема, щодо встановлення додаткових податкових пільг з місцевих податків та зборів, якими по суті є запропоновані зміни.
Чинним законодавством (Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні») органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями з прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів та надання податкових пільг по них, і у разі необхідності вони можуть самостійно визначати податкові пільги та порядок їх застосування.
Запропоновані законодавчі ініціативи потребують отримання висновку Антимонопольного комітету України відповідно до вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо допустимості державної допомоги для конкуренції, оскільки такі зміни спрямовані на підтримку окремого державного підприємства. У даному випадку це державна допомога, яка полягає у втратах відповідних бюджетів. Такий документ в матеріалах до законопроєкту відсутній.
Надання податкових пільг не узгоджується з положеннями Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного Україною з Міжнародним валютним фондом 2 червня 2020 року, відповідно до якого Україна взяла на себе зобов’язання утримуватись від запровадження нових звільнень від сплати податків або податкових пільг.
Враховуючи зазначене, Асоціація міст України категорично не підтримує проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 283 Податкового кодексу України» та пропонує вирішувати проблемні питання державних підприємств не за рахунок бюджетів місцевого самоврядування.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)