24 / Березень, 2020
Асоціація міст України розглянула проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів місцевого бюджету», надісланий на погодження відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування».
Асоціація міст України відзначає, що оцінка ефективності є одним із важливих елементів бюджетного процесу і є невід’ємною складовою системного методу, що пов’язаний з плануванням, бюджетуванням та програмно-цільовим методом і, в подальшому, процесом прийняття на основі його результатів обґрунтованих, неупереджених та об’єктивних рішень щодо функціонування, номенклатури та обсягів асигнувань за програмами, що затверджуються і виконуються на різних рівнях бюджетної системи України.
На всіх стадіях бюджетного процесу, його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Відповідно до норм Бюджетного кодексу України, організаційно-методологічні засади здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками бюджетних коштів визначаються Міністерством фінансів України.
Асоціація міст України погоджує розроблений проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів місцевого бюджету».
Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів місцевого бюджету» визначає порядок здійснення головними розпорядниками оцінки ефективності за усіма бюджетними програмами у межах встановлених бюджетних призначень та за бюджетними програмами, які формуються під час підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету та складання бюджетного запиту і проєкт відповідає бюджетному законодавству.
[1] Проєкт Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів місцевого бюджету»
[2] Інструкція щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм головними розпорядниками коштів місцевого бюджету 
[3] Додаток 1 до Інструкції 
[4] Додаток 2 до Інструкції
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)