19 / Березень, 2020
Асоціація міст України розглянула проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету», надісланий на погодження відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування».
АМУ відзначає важливість подальшого впровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні для забезпечення підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики, що включає необхідність схвалення прогнозів місцевих бюджетів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди. Відповідна пропозиція відображена у рекомендаціях АМУ щодо проєкту Бюджетної декларації на 2021–2023 роки, направлених до Міністерства фінансів України відповідно до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» (лист АМУ від 11 лютого 2020 року № 5-117), та у Стратегії АМУ у сфері «Місцеві фінанси».
Підвищення ролі середньострокового бюджетного планування, як на державному, так і на місцевому рівні, є актуальним в умовах проведення реформи децентралізації влади та секторальних реформ.
Пропонується аби Інструкція щодо складання прогнозу місцевого бюджету регламентувала основні положення про складання, розрахунок орієнтовних граничних показників фінорганом, розрахунок видатків та надання кредитів на середньостроковий період і розподіл орієнтовних граничних показників головними розпорядниками коштів місцевого бюджету, порядок складання, розгляду та аналізу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, порядок заповнення форм бюджетної пропозиції до прогнозу місцевого бюджету, порядок розгляду та аналізу бюджетних пропозицій, правила оформлення прогнозу місцевого бюджету, порядок заповнення Типової форми прогнозу місцевого бюджету та додатків до неї.
Асоціація міст України погоджує розроблений проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету», адже він узгоджується з концептуальними правовими засадами середньострокового планування, визначеними у Бюджетному кодексі України.

[1] Проєкт Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету»
[2] Інструкція щодо складання прогнозу місцевого бюджету Додаток 1,2  Додаток 3  Додаток 4  Додаток 5  Додаток 6  Додаток 7  Додаток 8  Додаток 9 
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)