17 / Січень, 2022

На розгляді парламентського Комітету з питань бюджету знаходиться проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України (щодо посилення соціального захисту громадян, які проживають на територіях зон спостереження атомних електростанцій)» №6356 від 29.11.2021. 
Законопроєкт пропонує внести зміни та закріпити зарахування збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає у зоні спостереження, до спеціального фонду Державного бюджету України. Зокрема внесення змін до статті 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» пропонує відновити право населення, яке проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, на пільгу з оплати за спожиту електричну енергію у розмірі 70% діючого тарифу для відповідної групи населення.

Асоціація міст України в цілому підтримує спрямування 100% обсягу збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження до місцевих бюджетів у вигляді відповідної субвенції. Проте зміни, запропоновані Законопроєктом №6356 не досягають такої мети. Законопроєкт №6356 потребує доопрацювання, зокрема, необхідно:

1. Частину 4 статті 30 Бюджетного кодексу України доповнити пунктом 8 такого змісту: 8) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-9 частини третьої статті 29 цього Кодексу)”.

2. З метою попередження використання коштів збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, не за цільовим призначенням абзац перший частини першої статті 12-2 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» №39/95-ВР викласти в такій редакції: “Кошти від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, в повному обсязі спрямовуються у вигляді субвенції із Державного бюджету України до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюються відповідні зони спостереження платників збору, і розподіляються між цими бюджетами у такому співвідношенні:”.

АМУ звернулася до парламентського Комітету з питань бюджету з проханням прийняти рішення рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 29 Бюджетного кодексу України (щодо посилення соціального захисту громадян, які проживають на територіях зон спостереження атомних електростанцій)» №6356 від 29.11.2021 ухвалити законопроект з врахуванням висловлених зауважень.

Аналітичний центр АМУ 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)