23 / Червень, 2021
Міністерство соціальної політики України розробило проєкт Закону України «Про державний контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки», який надіслало на офіційне погодження Асоціації міст України (законопроєкт).  Законопроєктом пропонується визначити правові та організаційні засади здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки.
 
Законопроєктом, зокрема, визначено, що Нацсоцслужба здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки у виконавчих органах сільських, селищних, міських, районних у містах рад, центрах надання адміністративних послуг. До соціальної підтримки відноситься також система надання соціальних послуг. АМУ наголошує, що зазначена норма суперечить Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», оскільки:

виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади;

державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень;

забезпечення надання соціальних послуг відноситься до власних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Асоціація міст України пропонує визначити, що державний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування здійснюється лише з питань надання державної допомоги, пільг, житлових субсидій та інших виплат, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету.

 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)