28 / Травень, 2020
Асоціація міст України розглянула розроблений Мінсоцполітики проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах». Проєктом постанови затверджується Порядок забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, вносяться зміни до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав та Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини.
 
Щодо Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження
У Порядку вживаються поняття «голови міських, сільських, селищних рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад» і «старости сіл і селищ, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади». Зазначені поняття не відповідають чинному законодавству. АМУ Пропонує відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» використовувати поняття «сільські, селищні, міські голови» і «старости».
 
З врахуванням Закону України «Про соціальні послуги» та практики реалізації окремих повноважень у сфері соціального захисту населення АМУ пропонує визначити, що уповноважений представник виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади (далі – ОТГ) інформує орган соціального захисту населення райдержадміністрації або ради ОТГ.
 
АМУ пропонує визначити уповноважені органи системи надання соціальних послуг відповідно до статті 11 Закону України «Про соціальні послуги» та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Далі по тексту Порядку АМУ пропонує використовувати термін «органи соціального захисту населення».
 
Порядком визначено, що одним із завдань міждисциплінарної команди є ініціювання розгляду питання щодо обов’язковості надання соціальних послуг (проходження індивідуальних корекційних програм) батькам дитини, у разі невиконання ними батьківських обов’язків, вчинення домашнього насильства чи жорстоке поводження з дитиною. Відповідно до підпункту другого частини п’ятої статті 21 Закону України «Про соціальні послуги» рішення про обов’язкове надання соціальних послуг (проходження індивідуальних корекційних програм) приймається стосовно усіх осіб, які вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дітьми, а не тільки батьків. З урахуванням також статті 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення АМУ пропонує слова «батькам дитини» замінити на «особам».
 
Порядком визначаються обмежені повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав дітей. АМУ вважає за доцільне звернути увагу на наступне. Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до статті 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах законності, поєднання місцевих і державних інтересів. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, визначені законами України, в тому числі Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» є обов’язковими до виконання. Надання одним виконавчим органам рад ОТГ вужчих повноважень, ніж це передбачено для інших, не сприятиме утворенню однорідної системи функціонування місцевого самоврядування та захисту прав дітей.
 
Щодо Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини
Порядком визначено, що рішення про обов’язковість надання соціальних послуг приймається відповідними місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування. З урахуванням пункту 3 Порядку та з метою можливості застосування санкцій, визначених статтею 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення, АМУ пропонує визначити, що рішення про обов’язковість надання соціальних послуг приймає орган опіки та піклування.
 
Порядком визначено, що рішення про обов’язковість надання соціальних послуг приймається стосовно батьків, які вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною. Відповідно до підпункту 2 частини п’ятої статті 21 Закону України «Про соціальні послуги» АМУ пропонує слово «батьків» замінити на «осіб». Далі по тексту пункту 74-1 Порядку з урахуванням також статті 188-50 Кодексу України про адміністративні правопорушення АМУ пропонує слова «батьки дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах» замінити на «особи».
 
АМУ пропонує в Порядку визначити уповноважені органи системи надання соціальних послуг відповідно до статті 11 Закону України «Про соціальні послуги» та статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
Щодо Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини
АМУ пропонує Типове положення доповнити нормою, що Комісія за результатами розгляду відповідних матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо доцільності обов'язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною. Запропонована норма приведе Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини у відповідність Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини в редакції, запропонованій Мінсоцполітики.
 
 
Аналітичний центр АМУ
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)