17 / Квітень, 2023
Асоціація міст України проаналізувала запропоновані Мінсоцполітики зміни до ПКМУ від 23.09.20. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» та надала свої пропозиції до проєкту зміни порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду.
 
1. Мінсоцполітики пропонує виключити із переліку документів, які подає особа для отримання компенсації, висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень та висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися. Провівши обговорення з органами місцевого самоврядування (ОМС), в тому числі під час Діалогового заходу 24 березня за участі представників Мінсоцполітики, Асоціація міст України сформувала позицію про недоцільність виключення вищезазначених висновків лікарської комісії з відповідного переліку документів. Наявність зазначених висновків допомагають ОМС у їх роботі під час комплексного визначення індивідуальних потреб особи/дитини, яка потребує надання соціальних послуг (далі – визначення потреб) та зменшують чисельність звернень щодо отримання компенсації.
АМУ пропонує висновки лікарської комісії залишити у Порядку.
 
2. Мінсоцполітики пропонує збільшити чисельність громадян, догляд за якими буде надавати право отримувати компенсацію. Зокрема, абзацом четвертим пункту 7-1 Порядку №859 та додатком до Порядку №859 встановлено, що компенсація призначається за догляд за особою, якій за результатами визначення потреб нараховано від 62 до 0 балів (IV чи V група рухової активності). Станом на сьогодні компенсація призначається, якщо загальна сума балів становить від 54 до 0. Зазначена норма потребуватиме додаткових видатків з місцевих бюджетів, які не покриваються державою, що суперечить статті 142 Конституції України. Крім того, практичний досвід роботи ОМС показує, що особа, рухову активність якої оцінено у 54 бали і вище, може себе обслуговувати та, фактично, не потребує повноцінного стороннього догляду.
АМУ пропонує залишити чинну норму, а саме визначити, що компенсація призначається за догляд за особою, якій за результатами визначення потреб нараховано від 54 до 0 балів.
 
3. Порядком визначено, що уповноважений орган протягом двох робочих днів після отримання відповідних заяв здійснює визначення потреб. Проте на практиці ОМС не достатньо двох робочих для визначення потреб.
АМУ пропонує, що визначення потреб здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання відповідної заяви.
 
4. Порядком визначено, що за результатами визначення потреб уповноваженим органом протягом одного робочого дня готується висновок за відповідною формою. Враховуючи те, що визначення потреб здійснюється із залученням спеціалістів та посадових осіб, які проживають/працюють на території різних населених пунктів територіальної громади, інколи фізично неможливо за один робочий день підготувати висновок з усіма необхідними підписами.
АМУ пропонує визначити, що відповідний висновок готується протягом 2 робочих днів за результатами визначення потреб.
 
5. Порядком визначено, що відповідна компенсація не призначається, якщо особа за висновком про результати визначення потреб не потребує надання соціальних послуг з догляду.
Враховуючи практику діяльності громад, АМУ пропонує також визначити, що компенсація не призначається, якщо особам уже надаються соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності іншою фізичною особою, яка отримує компенсацію за догляд. Зазначена норма дозволить уникнути задвоєння видатків з бюджетів територіальних громад та унеможливить ситуацію, коли особа, за якою вже доглядають, буде здійснювати догляд також.
 
6. Станом на сьогодні частина територіальних громад, на території яких ведуться активні бойові дії, фізично не спроможні здійснити визначення потреб. Це пов’язано із загрозою життю та здоров’ю працівників, які здійснюють таке визначення, у зв’язку з частими обстрілами росією територій та знищеним сполученням (мостами, замінованими дорогами) між населеними пунктами.
Тому, з метою збереження життя і здоров’я працівників, АМУ пропонує надати право ОМС територіальних громад, на території яких ведуться активні бойові дії, приймати рішення про призначення на території окремих населених пунктів компенсації на підставі відповідного висновку лікарської комісії без здійснення визначення потреб.
 
7. Відповідно до законодавства, компенсація не призначається та не виплачується, якщо її розмір при обчисленні відповідно до статті 13 Закону України «Про соціальні послуги» дорівнює або менше 0 (нуля) грн.
З метою раціонального використання людських ресурсів та кадрового потенціалу АМУ пропонує визначити, що уповноважений орган не здійснює визначення потреб, не складає акт про проведення обстеження сім’ї та не призначає компенсацію, якщо її розмір при обчисленні дорівнює або менше 0 (нуля) гривень.
 
8. Враховуючи сучасну соціальну ситуацію в Україні, окремі категорії громадян, отримавши відмову у призначенні компенсації, одразу повторно звертаються за її призначенням. Таке звернення не обґрунтовується зміною доходу, чисельності членів сім’ї чи станом здоров’я особи, яка потенційно потребує догляду. Водночас, відповідно до законодавства, ОМС зобов’язаний прийняти документи та повторно здійснити визначення потреб та проведення обстеження сім’ї.
Тому АМУ пропонує визначити, що після відмови заявник може повторно звернутись за призначенням компенсації за тією ж особою через три місяці. Раніше цього терміну заявник може звернутись у разі зміни чисельності членів сім’ї або погіршення стану здоров’я особи, за якою пропонується здійснювати догляд.
 
9. Відповідно до пункту 20 Постанови №859 ОМС здійснюють контроль за наданням соціальних послуг фізичними особами, які отримують компенсацію. Проте відсутня санкція за результати здійснення цього контролю та відсутня процедура його здійснення. АМУ пропонує визначити, що:
- ОМС здійснює контроль у затвердженому ним порядку;
- у разі встановлення факту ненадання соціальних послуг особою, виплата компенсації припиняється.
 
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)