05 / Вересень, 2019
Асоціація міст України проаналізувала нову редакцію Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (постанова КМУ від 21.08.2019 № 823), та роз’яснює нововведення:
 
1. Визначено перелік підстав, інспекційні відвідування з яких проводяться виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин
Інспекційні відвідування виключно з питань виявлення неоформлених трудових відносин проводяться:
1) за інформацією ДПС та її територіальних органів про:
- невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;
- факти порушення законодавства про працю, виявлені в ході здійснення повноважень.
2) за інформацією Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:
- фізичних осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;
- роботодавців, в яких 30 і більше відсотків фізичних осіб працюють на умовах цивільно-правових договорів.
Пункт 5 Порядку
 
2. Розширено перелік підстав здійснення інспекційних відвідувань
Інспекційні відвідування проводяться також з підстав:
- за дорученням Прем’єр-міністра України;
- за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
- за запитом народного депутата;
- у разі невиконання вимог припису.
Пункт 5 Порядку
 
3. Надано право отримувати інформацію для підготовки/здійснення інспекційного відвідування з будь-яких джерел
Під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування інспектор праці, може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання об’єктом відвідування законодавства про працю.
Абзац перший пункту 6 Порядку
Інспектори праці за наявності службового посвідчення безперешкодно без попереднього повідомлення мають право наодинці або у присутності свідків ставити керівнику та/або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні та/або письмові пояснення.
Підпункт 3 пункту 11 Порядку
 
4. Роботодавцю надано право отримати від інспектора праці копію направлення на проведення інспекційного відвідування
На вимогу об’єкта відвідування або уповноваженої ним посадової особи інспектор праці надає копію відповідного направлення на проведення інспекційного відвідування та вносить запис про проведення інспекційного відвідування до відповідного журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) об’єкта відвідування (за його наявності) перед наданням акта для підпису
Абзац другий пункту 9; підпункт 2 пункту 14 Порядку
 
5. Збільшено строк проведення інспекційних відвідувань до 10 днів
Тривалість інспекційного відвідування, невиїзного інспектування не може перевищувати 10 робочих днів (в тому числі для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва).
Абзац перший пункту 10 Порядку
 
6. Визначено початок перебігу строку для проведення інспекційного відвідування
Перебіг строку для проведення інспекційного відвідування, невиїзного інспектування починається з дня, наступного за днем надання об’єктом відвідування документів і пояснень, необхідних для їх проведення.
Абзац другий пункту 10 Порядку
 
7. Роботодавцю надано право фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки
Під час проведення інспекційного відвідування об’єкт відвідування має право фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки
Підпункт 12 пункту 14
 
8. Надано право складати акт про неможливість проведення інспекційного відвідування у зв'язку з перевищенням строків його проведення
У разі створення об’єктом відвідування перешкод у діяльності інспектора праці (відмова у допуску до проведення відвідування (ненадання інформації, необхідної для проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування; перешкода в реалізації інших прав, передбачених пунктом 11 цього Порядку), відсутності об’єкта відвідування або уповноваженої ним особи за місцезнаходженням (адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, інших документах, що стали підставою для проведення відвідування), відсутності документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, перевищення строків проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, визначених пунктом 10 цього Порядку, складається акт про неможливість проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування із зазначенням відповідних підстав, який у разі можливості підписується об’єктом відвідування або іншою уповноваженою ним особою.
Пункт 16 Порядку
 
9. Роботодавець не притягується до відповідальності щодо несвоєчасної та не у повному обсязі виплати заробітної плати, якщо він усунув порушення
Заходи до притягнення об’єкта відвідування та його посадових осіб до відповідальності лише за використання праці неоформлених працівників вживаються одночасно із внесенням припису незалежно від факту усунення виявлених порушень у ході інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.
Пункт 29 Порядку
 
10. Проведення інспекційного відвідування зупиняється на час розгляду скарги, поданої роботодавцем
На час розгляду скарги проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування зупиняється. Скарга розглядається у 30-денний строк.
Пункт 30 Порядку

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)