05 / Лютий, 2020
5 лютого Уряд ухвалив Програму медичних гарантій з 1 січня 2020 року для первинної та з 1 квітня 2020 року для вторинної, третинної, екстреної, паліативної медичної допомоги та медичної реабілітації. Також Програма медичних гарантій для населення діятиме для реімбурсації ліків при серцево-судинних захворюваннях, бронхіальній астмі та цукровому діабеті ІІ типу. Держава фінансуватиме такі послуги через Національну службу здоров'я України. На Програму медичних гарантій на 2020 рік виділено 72 млрд гривень. Вже з 1 лютого 2020 року заклади охорони здоров’я розпочали укладати договори з Національною службою здоров’я.
Постановою визначаються механізми забезпечення оплати медичних послуг, повʼязаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації. 
Позицію Асоціації міст України на засіданні Уряду представляв заступник виконавчого Директора АМУ Володимир Мягкоход.
 
      Обов’язкові умови для укладення договорів з НСЗУ:
 • автономізація закладу (перетворення в комунальне некомерційне/казенне підприємство);
 • комп’ютеризація закладу (встановлення комп’ютерів або інших технічних засобів, наприклад планшетів, смартфонів, тощо);
 • підключення закладу до ЦБД ЕСОЗ через обраний МІС;
 • наявність у закладу діючої ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.
У 2020 році змінено оплату на основі капітаційної ставки на одного громадянина для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, а саме – з 1 квітня оплата за пролікований випадок з використанням методу розподілу на діагностично-споріднені групи.
Розрахункова капітаційна ставка складатиме 600 грн, але коригувальні коефіцієнти знижено, і тому оплата за кожну вікову групу залишиться на рівні 2019 року. За дорослого віком від 18 до 39 років НСЗУ буде так само, як і у 2019 році оплачувати 370 грн, а за дитину до 5 років - 1440 грн. Враховуючи кількість осіб, які підписали декларацію з лікарем, закладається відразу дефіцит коштів на надання первинної медичної допомоги.
 
Вікова група
2019
 2020
від 0 до 5 років
4
2,465
від 6 до 17 років
2,2
1,356
від 18 до 39 років
1
0,616
від 40 до 64 років
1,2
0,739
понад 65 років
2
1,232
 

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році».

Постанова визначає механізми забезпечення оплати медичних послуг, повʼязаних з наданням екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами, медичної реабілітації, що розпочне діяти з 1 квітня 2020 року.

Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5) паліативної медичної допомоги;

6) медичної реабілітації;

7) медичної допомоги дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

У межах програми медичних гарантій НСЗУ здійснює реімбурсацію лікарських засобів для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми.

НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах”, та медичних послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок інших програм державного бюджету.

Рішенням Уряду від 27 листопада 2019 року № 1124 «Деякі питання удосконалення реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році», зокрема щодо того, що у 2020 році усі види медичних послуг в Україні мають оплачуватися НСЗУ на підставі підписаних договорів. Унесені зміни дозволять заключати договори медичним закладам, що надають усі види медичної допомоги.

Розширюється можливість внесення більшості інформації для укладення і виконання договору про медичне обслуговування в електронну систему. Це може спростити процеси укладення договорів та багаторазового використання інформації в електронній системі охорони здоров’я для різних типів договорів, що також потребує відповідних змін у порядок укладення договорів.

НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, визначеними в цьому Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, визначених у плані асигнувань на відповідний період за відповідним напрямом. Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється.

До тарифу на медичні послуги не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету.

Попередня оплата медичних послуг за договорами здійснюється в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”. НСЗУ укладає договори на підставі поданих заяв про укладення договорів, поданих разом з необхідними документами, та інформації, внесеної до системи, відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410.

НСЗУ укладає договори:

 •  про хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарну допомогу дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій за двома пакетами медичних послуг;
 • з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах;
 • з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда;
 • на медичні послуги з надання медичної допомоги при пологах;
 • на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках;
 • на медичні послуги з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років;
 • на медичні послуги з проведення мамографії в амбулаторних умовах;
 • на медичні послуги з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах;
 • на медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах;
 • на медичні послуги з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах;
 • на медичні послуги з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах;
 • на медичні послуги з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах;
 • на медичні послуги з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах;
 • на медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
 • на медичні послуги з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей;
 • на медичні послуги з надання психіатричної допомоги дорослим та дітям;
 • на медичні послуги з лікування туберкульозу;
 • на медичні послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ;
 • на медичні послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії;
 • на медичні послуги, пов’язані з паліативною медичною допомогою дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
 • за надання медичних послуг з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям;
 • на медичні послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя;
 • на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату;
 • на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи. Тариф на медичні послуги, які включені до цих пакетів медичних послуг, передбачені специфікаціями, встановлюється як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, що розраховані на основі базової ставки на пролікований випадок. Усі ці послугі передбачені специфікаціями, що розміщені на сайті НСЗУ. 

Специфікації та умови закупівлі пакетів медичних послуг у 2020 році (погоджені Міністерством охорони здоров'я 21 січня 2020 року):
1. ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
 Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
2. ЕКСТРЕНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА:
 Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
3. АМБУЛАТОРНА ВТОРИННА (СПЕЦІАЛІЗОВАНА) ТА ТРЕТИННА (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА) МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ, ВКЛЮЧАЮЧИ МЕДИЧНУ РЕАБІЛІТАЦІЮ ТА СТОМАТОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ:
 Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
4. МАМОГРАФІЯ ГРУДНИХ ЗАЛОЗ:
 Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
5. ГІСТЕРОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
6. ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
7. КОЛОНОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
8. ЦИСТОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
9. БРОНХОСКОПІЯ (ДІАГНОСТИЧНА / З ЕНДОСКОПІЧНОЮ МАНІПУЛЯЦІЄЮ):
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
10. ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ МЕТОДОМ ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ГЕМОДІАЛІЗУ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
11. ХІРУРГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ У СТАЦІОНАРНИХ УМОВАХ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
12. СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
13. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ МОЗКОВОМУ ІНСУЛЬТІ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
14. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА: 
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
15. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ ПОЛОГАХ:   
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
16. МЕДИЧНА ДОПОМОГА НОВОНАРОДЖЕНИМ У СКЛАДНИХ НЕОНАТАЛЬНИХ ВИПАДКАХ: 
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
17. ДІАГНОСТИКА ТА ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ:  
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
18. ДІАГНОСТИКА ТА РАДІОЛОГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
19. ПСИХІАТРИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
20. ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ІЗ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
21. ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА СУПРОВІД ОСІБ ІЗ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
22. ЛІКУВАННЯ ОСІБ ІЗ ПСИХІЧНИМИ ТА ПОВЕДІНКОВИМИ РОЗЛАДАМИ ВНАСЛІДОК ВЖИВАННЯ ОПІОЇДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ЗАМІСНОЇ ПІДТРИМУВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
23. СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
24. МОБІЛЬНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ І ДІТЯМ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
25. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ НЕМОВЛЯТ, ЯКІ НАРОДИЛИСЬ ПЕРЕДЧАСНО ТА/АБО ХВОРИМИ, УПРОДОВЖ ПЕРШИХ ТРЬОХ РОКІВ ЖИТТЯ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
26. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.
27. МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ:
– Специфікація надання медичних послуг;
– Умови закупівлі медичних послуг.

Крім того ухваленою постановою внесено зміни до постанови від 27 листопада 2019 р. № 119 “Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік”, зокрема у частині відшкодування лікарських засобів для лікування цукрового діабету: “для відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, — з 1 жовтня до 31 грудня 2020 р.;”.

Наразі жодним актом не визначено відшкодування препаратів інсуліну у період з 1 квітня до 1 жовтня 2020 року. Якщо це не буде визначено іншими нормативно-правовими актами відшкодування у цей період, то можна передбачити, що ці витрати повністю ляжуть на місцеві бюджети. Тож постає потреба визначення фінансового забезпечення відшкодування інсулінів у період з 1 квітня до 1 жовтня 2020 року.  Орієнтовно це становить 600-700 млн гривень, що є колосальними витратами, особливо для дотаційних бюджетів.
Заступник виконавчого Директора АМУ Володимир Мягкоход звернув увагу членів Уряду на ризики та наслідки, пов’язані з цим рішенням.

З постановою КМУ від 05 лютого 2020 р. № 65 Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році можна ознайомитися тут.
 
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)