19 / Квітень, 2018
18 квітня Кабінет Міністрів на засіданні схвалив Основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки (Бюджетну резолюцію).
Основні напрями бюджетної політики на 2019-2021 роки ґрунтуються на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року, Стратегії сталого розвитку "Україна-2020", Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, програм співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.
При формуванні Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки враховані попередні орієнтовні прогнозні показники, надані Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
Положення Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки встановлюють підходи до формування бюджетів, визначають завдання бюджетної політики і спрямовані на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку суспільства, визначення пріоритетів використання бюджетних коштів, проведення виваженої та послідовної податкової та бюджетної політики, в тому числі, у середньостроковій перспективі.
У прийнятій Бюджетній резолюції на 2019-2021 роки враховані пропозиції Асоціації міст України, зокрема: запровадження середньострокового бюджетного планування на рівні місцевих бюджетів; застосування програмно-цільового методу для всіх місцевих бюджетів; збільшення кількості місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом (за рахунок створення нових ОТГ); продовження децентралізації бюджетних повноважень.
Разом з тим залишились не врахованими пропозиції АМУ, спрямовані на вирішення важливих для місцевого самоврядування проблемних питань:
  • затвердження державних соціальних стандартів і нормативів в описовому та вартісному вигляді за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень;
  • надання органам місцевого самоврядування повноважень з формування та ведення муніципальних фіскальних реєстрів для забезпечення належного адміністрування місцевих податків та зборів;
  • запровадження монетизації пільг та житлових субсидій на рівні споживача;
  • списання заборгованості місцевих бюджетів за середньостроковими позиками перед державним бюджетом, яка знаходиться на обліку в Казначействі;
  • зменшення питомої ваги міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів із одночасним збільшенням власних ресурсів;
  • збільшення інвестиційної складової частини місцевих бюджетів, зокрема шляхом збільшення кількості джерел надходжень до бюджету розвитку.
Асоціація міст України надішле ці пропозиції парламентському Комітету з питань бюджету для їх врахування при розгляді та опрацюванні поданого Урядом проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки.
 
Нагадаємо, 23 березня 2017 року Верховна Рада схвалила зміни до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування. 14 червня 2017 року Кабінет Міністрів вперше за історію незалежної України схвалив Бюджетну резолюцію на три роки – 2018, 2019, 2020. Але цей документ не був схвалений парламентом.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)