05 / Жовтень, 2021
Пунктом 3 розпорядження Кабінету Міністрів України № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» визначено, що за рішенням органу, який утворив ЦНАП, окремі завдання адміністратора, пов’язані з прийняттям заяв суб’єктів звернень, видачею їм результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні, може виконувати староста, а також у випадках, передбачених законодавством, інша уповноважена посадова особа виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, яким прийнято рішення про утворення центру. Тобто, органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначити спосіб надання адміністративних послуг.
Зазначена норма в багатьох органах місцевого самоврядування привела до дискусій, а саме: яке рішення повинна прийняти відповідна рада? Асоціації міст України надає роз’яснення щодо цього питання.
 
ЩОДО УПОВНОВАЖЕННЯ СТАРОСТИ НА ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
Відповідно до частини третьої статті 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок організації роботи старости визначається цим Законом та іншими законами України, а також Положенням про старосту. Згідно з частиною першою статті 26 цього ж Закону, положення про старосту затверджує сільська, селищна, міська рада. Тобто, рада повинна внести зміни до відповідного Положення про старосту та уповноважити його на прийом документів.
 
ЩОДО УПОВНОВАЖЕННЯ ІНШИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ
Відповідно до норм Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваженнями наділяються органи місцевого самоврядування, зокрема виконавчі органи рад, а не працівники відповідних виконавчих органів. Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою. Затверджуючи положення, рада своїм рішенням розподіляє повноваження, тобто обов’язки між виконавчими органами. А керівник відповідного виконавчого органу розподіляє відповідні повноваження між працівниками, затверджуючи їх посадові обов’язки. Тобто, рада уповноважує посадову особу на прийняття документів, затверджуючи положення про виконавчий орган, у якому вона працює.
Асоціація міст України зазначає, що завданням органу місцевого самоврядування є надання якісних адміністративних послуг у спосіб, який найкраще підходить територіальній громаді.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)