27 / Березень, 2019
У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування територіальних дорожніх фондів» (№10186 від 26.03.2019 р.), розроблений Всеукраїнською дорожньою Асоціацією спільно з Асоціацією міст України та групою народних депутатів. 
Основна мета законопроекту - створення відповідних умов для забезпечення ефективного та прозорого використання Державного та територіальних дорожніх фондів, а також збільшення фінансування на ремонт комунальних доріг в громадах. 
Питання відновлення дорожньої інфраструктури набрало нової ваги у зв’язку з децентралізацією управління автомобільними дорогами та створенням Дорожнього фонду.  
Загальна протяжність доріг в Україні становить – 420 тис. км, з яких майже 60%, або 250 тис. км становлять вулиці і дороги комунальної власності в населених пунктах.
Внаслідок того, що 95% автомобільних доріг експлуатується понад встановлені нормативи та знаходиться в невідповідному транспортно-експлуатаційному стані, а 80% вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах потребують негайного капітального ремонту, погіршується безпека дорожнього руху, доступність до послуг в громадах (медичних, освітніх, адміністративних та ін.), знижується туристична привабливість.
Доступність послуг, насамперед освіти та медицини напряму залежить від можливості підвезення учнів, вчителів до опорних закладів освіти, а лікарів та пацієнтів до закладів охорони здоров’я. 
Органи місцевого самоврядування з 2014 по 2017 роки відволікали значну частину власних коштів на фінансування дорожнього господарства, у тому числі на ремонт автомобільних доріг державного значення (як співфінансування на договірних засадах) ще до початку роботи державного Дорожнього фонду, які могли б бути спрямовані на інші місцеві програми. Тому важливим завданням зараз є створення відповідних умов для забезпечення ефективного та прозорого використання Державного та територіальних дорожніх фондів.
Отже, метою прийняття проекту Закону є :
  • ліквідація зайвого погодження з центральним органом виконавчої влади об’єктів ремонту доріг із територіальних дорожніх фондів;
  • гарантування направлення коштів територіальних дорожніх фондів на дороги комунальної власності;
  • закріплення на рівні закону можливість фінансування розвитку виробничих потужностей дорожніх організацій (в тому числі шляхом часткової компенсації вартості (до 40 відсотків первісної вартості) дорожньо-будівельної техніки та обладнання та/або часткової компенсації відсотків за кредитами та/або лізингових платежів на придбання зазначеної техніки та обладнання).
Реалізація проекту акту дозволить:
  • забезпечити належне та прогнозоване утримання, своєчасний ремонт та покращення технічного стану вулиць і доріг комунальної власності;
  • оснастити сучасним обладнанням виробничі потужності державних та комунальних дорожніх організацій;
  • покращити дорожню інфраструктуру (придорожній сервіс) та підняти її рівень до європейських стандартів в частині доступності мереж закладів освіти та охорони здоров'я;
  • зменшити корупційні ризики через зайві погодження з обласними державними адміністраціями, центральним органом виконавчої влади, Комітетами Верховної ради України об’єктів ремонту доріг із територіальних дорожніх фондів.
 
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)