16 / Грудень, 2021
26 листопада 2021 року Бориспільська міська рада затвердила цільову Комплексну програму протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та вірусні гепатити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки.
Нагадаємо, що цього року, в рамках Меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Фундацією «Громадський рух «Українці проти туберкульозу», Всеукраїнською коаліцією громадських організацій «Зупинимо туберкульоз разом» та Всеукраїнською асоціацією людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» щодо протидії епідемії туберкульозу від 5 грудня 2019 року, розпочато системну роботу із містами щодо імплементації рекомендованого ВООЗ багатовідомчого та багатосекторального підходу до протидії туберкульозу під гаслом «Українські міста без туберкульозу».
Вирішити проблему туберкульозу можна лише усунувши її причини та подолавши негативні наслідки їх існування, що вимагає багатогалузевого і багатосекторального підходу. На цьому наголосила на своїй 67-й сесії Всесвітня організація охорони здоров’я у травні 2014 року, затверджуючи Глобальну стратегію та цілі в галузі профілактики, лікування та боротьби із туберкульозом на період до 2035 року.
В рамках Глобальної стратегії передбачається тісна співпраця місцевих громад та організацій громадянського суспільства. Зокрема. представникам місцевого населення і громадянського суспільства повинна бути надана можливість брати активнішу участь у плануванні та розробці програм, надання послуг і моніторингу, а також в інформуванні, освіті і підтримці пацієнтів та їх сімей, проведенні наукових досліджень і пропагандистсько-роз'яснювальної роботи. З цією метою Глобальною стратегією передбачається забезпечити тісну співпрацю між усіма заінтересованими сторонами. Таке об'єднання партнерів може сприяти як доступу людей до високоякісної допомоги, так і створенню необхідних ним високоякісних служб.
Комплексна програма протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та вірусні гепатити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки і є яскравим прикладом такої взаємодії.
14 квітня 2021 року між Бориспільською міською радою та БО «Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» був підписаний Меморандум про реалізацію «Робочого плану спільної діяльності із розробки та впровадження оптимальної моделі надання фтизіатричної допомоги населенню міста Бориспіль». Тривала кропітка аналітична робота, підсумком якої стали підготовлені Аналітична записка та рекомендації щодо впровадження в Бориспільській МТГ оптимальної моделі надання фтизіатричної допомоги населенню та проект Стратегії міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії у протидії захворюванню на туберкульоз в Бориспільській міській територіальній громаді. Ці документи були використані при підготовці згаданої Комплексної програми.
Традиційним інструментом реалізації місцевої політики у сфері протидії захворюванню на туберкульоз як в Бориспільській МТГ, так як і в Україні в цілому, були до цього вузькі медичні соціальні цільові програми, спрямовані виключно на організацію надання населенню протитуберкульозної допомоги.
В сучасних умовах тим більшого значення у протидії епідемії туберкульозу та іншим соціально небезпечним хворобам набуває роль міст та територіальних громад, особливо за обставин пандемії COVID-19, коли нагальним стає перенесення відповідальності за громадське здоров’я та протидії транснаціональній кризі з національного на муніципальний рівень, оскільки через концентрацію населення саме міста зіткнулись з проблемою забезпечення профілактичних і лікувальних заходів. Ось чому виникла необхідність визнання того факту, що Бориспільська МТГ має стати в сучасних умовах авангардом у питаннях громадського здоров’я та захисту прав людини. За таких умов мають бути чітко визначені сфери відповідальності різних органів місцевого самоврядування МТГ за дотримання епідемічного благополуччя населення та протидію захворюванню на туберкульоз.
Основною новизною Комплексної програми протидії захворюванням на ВІЛ-інфекцію/СНІД, туберкульоз та вірусні гепатити в Бориспільській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки може бути визнане те, що чи не вперше в Україні зроблена спроба долучити до протидії соціально небезпечним хворобам не тільки медичні органи і установи, а й низку немедичних органів місцевого самоврядування. Зокрема, програма закріплює участь таких органів, як управління соціального захисту населення, відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, відділ молоді та спорту, служба у справах дітей та сім’ї, управління освіти і науки у роботі із профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІД, та вірусних гепатитів та інформуванні різних верств населення про ці захворювання. Програмою, зокрема, для цих органів місцевого самоврядування передбачені такі функції, як-то: визначення потреб населення у соціальних послугах з профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІД, вірусних гепатитів; підвищення рівня інформованості населення щодо небезпечності ВІЛ-інфекції/СНІД, туберкульозу, вірусних гепатитів; підвищення загального рівня поінформованості цільових категорій населення громади та своєчасне виявлення та попередження розповсюдженню інфекційних захворювань в їх середовищі; організація роботи з виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводження таких сімей (осіб) з метою профілактики та раннього виявлення туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб; здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах та є групами підвищеного і високого рівня захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед різних верств населення з питань недопущення стигми та дискримінації в суспільстві стосовно хворих на туберкульоз, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД та інші соціально небезпечні інфекційні хвороби; інформування населення громади про стан епідемічної ситуації з туберкульозу та інших соціально небезпечних захворювань; забезпечення хворих на туберкульоз із соціально вразливих верств населення продуктовими та гігієнічними наборами, оплата  мобільного зв’язку (відео ДОТ) для хворих на туберкульоз, які перебувають на обліку тощо.
На цьому робота з програмного забезпечення протидії соціально небезпечним хворобам в Бориспільській МТГ не закінчується. На черзі – розробка та впровадження міського плану «Міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії у протидії захворюванню на туберкульоз та супутнім йому соціально небезпечним  інфекційним та неінфекційним хворобам», що дозволить позбутися вузько медичного способу вирішення проблеми туберкульозу та інших соціально небезпечних хвороб і залучити інші (немедичні) органи місцевого самоврядування до її розв’язання.
Сучасна епідемічна ситуація вимагає більш системного, послідовного, всеохоплюючого та нормативно-врегульованого підходу до протидії епідемії туберкульозу та іншим соціально небезпечним хворобам на основі запровадження багатовідомчого та багатосекторального підходу до протидії захворюванню на туберкульоз та залучення до цього процесу більш широкого кола заінтересованих сторін.
Таким чином, на прикладі Бориспільської МТГ в Україні може відбутися переорієнтація управлінської практики з державного управління на засади публічного управління як для державної, так і для місцевої політики у сфері протидії захворюванню на туберкульоз та іншим соціально небезпечним хворобам, що дозволить інтегрувати і поєднати ефективне управління в існуючу систему медичних та медико-соціальних заходів із протидії туберкульозу на основі ефективних міжнародних стратегій, їх розвитку та вдосконалення.
 

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)