15 / Травень, 2017
Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-p, розвиток і реорганізація мережі закладів охорони здоров’я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, здійснюватиметься через госпітальні округи. Основним завданням створення госпітальних округів є організація медичної допомоги таким чином, щоб забезпечити якість, своєчасність доступу до допомоги та ефективне використання коштів.
З цією метою кожен госпітальний округ повинен розробити План розвитку госпітального округу, в якому, в тому числі, визначається перелік перспективних закладів охорони здоров’я. Можливості цих закладів повинні відповідати вимогам Міністерства охорони здоров’я України, які визначені в розроблених Рамкових вимогах до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування першого та другого рівнів.
Цей документ визначає функціональне призначення закладів та напрямки медичної допомоги, що може надаватися в лікарнях першого та другого рівнів. Детальні вимоги до функціональних потужностей закладів встановлюються за чотирма напрямками:
· екстрена медична допомога,
· медична допомога при гострому інфаркті міокарда,
· медична допомога при гострому мозковому інсульті
· лікувально-діагностичної допомога вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим.
Просимо надати пропозиції до 19 травня 2017 року до Управління координації центрів реформ МОЗ Україні в паперовому та електронному вигляді на e-mail: karpinska@moz.gov.ua.

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)