11 / Січень, 2020
У Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики знаходиться на розгляді проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду особливостей оподаткування платою за землю» №2566-1 від 27.12.2019, яким пропонується:
  • скасувати оподаткування платою за землю земель залізничного транспорту;
  • запровадити пільгове оподаткування орендною платою за землю за зменшеною ставкою по землях гірничодобувних підприємств.
За підсумками аналізу законороєкту №2566-1 АМУ вважає, що запропоновані зміни  суттєво зменшать доходи загального фонду бюджетів міст, сіл, селищ та призведуть до їх розбалансування та висловлює такі зауваження:
1. Розширення бази пільгового оподаткування платою за землю призведе до значних втрат бюджетів місцевого самоврядування в обсязі 4,4 млрд грн (за прогнозними розрахунками).
Враховуючи, що плата за землю є джерелом надходжень загального фонду місцевих бюджетів, які дають змогу забезпечувати фінансування комплексу програм, зменшення таких надходжень негативно позначиться на стабільності наповнення дохідної частини бюджету та виконанні органами місцевого самоврядування повноважень у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, житлово-комунального господарства, фізичної культури та інших соціально важливих програм.
2. Не відповідає дійсності вказане у пояснювальній записці в частині фінансово-економічного обґрунтування твердження, що реалізація законопроєкту 2566-1 не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів, оскільки запропоновані законопроєктом зміни передбачають:
  • запровадження нових податкових пільг, а саме звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі (стаття 30 Податкового кодексу України),
  • зміни показників бюджету, а саме зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету.
3. Автор законопроєкту в порушення статті 142 Конституції України, частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України не запропонував механізм компенсації місцевим бюджетам втрат по платі за землю, джерел додаткових надходжень для покриття  цих втрат місцевих бюджетів та досягнення їх збалансованості.
4. Чинним законодавством (Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні») органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями з прийняття рішень про встановлення місцевих податків та зборів та надання податкових пільг по них, до яких зокрема відноситься плата за землю, і у разі необхідності вони можуть самостійно визначати податкові пільги та порядок їх застосування. АМУ звертає увагу на неприпустимість втручання держави у діяльність місцевого самоврядування, зокрема в частині встановлення додаткових податкових пільг з місцевих податків та зборів.
5. Надання податкових пільг не узгоджується з положеннями Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного з Міжнародним валютним фондом 5 грудня 2018 року, відповідно до якого Україна взяла на себе зобов’язання утримуватись від введення нових податкових пільг або привілеїв.
6. Запровадження будь-яких винятків із загального порядку оподаткування, зокрема через надання пільг, не узгоджується з одним із основних принципів податкового законодавства – принципом рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, оскільки по суті запропоновані законопроєктом зміни стосуватимуться більшою мірою єдиного платника – АТ «Укрзалізниця», яке є державною монополією. Разом з тим, матиме місце порушення принципів соціальної справедливості та нейтральності оподаткування, тому що підприємство платоспроможне, а встановлення додаткових податкових пільг штучно вплине на конкурентоздатність платника.
7. Запропоновані законодавчі ініціативи потребують отримання висновку Антимонопольного комітету України відповідно до вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» щодо допустимості державної допомоги для конкуренції, оскільки такі зміни спрямовані на підтримку державного монополіста – АТ «Укрзалізниця» та гірничодобувних підприємств. Державна допомога суб’єктам господарювання – підтримка у будь-якій формі суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, що спотворює або загрожує спотворенням економічної конкуренції, створюючи переваги для провадження окремих видів господарської діяльності. Надання податкових пільг є однією з форм державної допомоги, яка полягає у передачі ресурсів держави чи місцевих ресурсів окремим суб’єктам господарювання, а також у втратах доходів відповідних бюджетів і відповідно до зазначеного закону потребує оцінювання допустимості такої державної допомоги для конкуренції. Такий документ в матеріалах до законопроєкту відсутній.
8. Запропоновані законодавчі ініціативи порушують статтю 25 Господарського кодексу України, якою органам державної влади заборонено приймати акти, які визначають привілейоване становище суб’єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.
9. Підтримка державних монополій повинна відбуватись виключно за рахунок ресурсів державного, а не місцевих бюджетів.
Асоціація міст України категорично не підтримує прийняття змін до Податкового кодексу України, визначених у проєкті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду особливостей оподаткування платою за землю» №2566-1 від 27.12.2019, та вважає неприпустимим порушення інтересів органів місцевого самоврядування. АМУ просить парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики під час розгляду законопроєкту  прийняти рішення про його відхилення (завантажити лист АМУ). 
Аналітичний центр АМУ

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)