29 / Вересень, 2023

АСОЦІАЦІЯ МІСТ УКРАЇНИ закликає всіх долучитися до звільнення захоплених у полон:

Олександра Бабича – Голопристанського міського голову (Херсонська область)

Олексія Винниченка – старосту Гребенеківського старостинського округу Боромлянської сільської територіальної громади (Сумська область)

Ігоря Колихаєва – Херсонського міського голову

Євгенія Матвєєва –  Дніпрорудненського міського голову (Запорізька область)

Анатолія Сірого – старосту Новоборовицького старостинського округу Сновської міської територіальної громади (Чернігівська область).

 

ASSOCIATION OF UKRAINIAN CITIES urges to release captured:

Oleksandr Babych – Hola Prystan city mayor (Kherson region)

Oleksii Vynnychenko – starosta of Hrebenykivka starosta district of Boromlia village municipality (Sumy region)

Ihor Kolykhaiev – Kherson city mayor

Yevhenii Matvieiev – Dniprorudne city mayor (Zaporizhzhia region)

Anatolii Siryi – starosta of Novi Borovychi starosta district of Snovsk city municipality (Chernihiv region)

 

 

  

Сторінку розроблено в рамках проекту
«Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС)